Hoppa till huvudinnehåll

Forskare Jesperi

Forskare Jesperi.

Bilarnas navigatorer, mobila kartapplikationer och olika reseplanerare har fört med sig satellitpositionering för att underlätta vår vardag. Jesperi har koncentrerat sig på att forska i positionering särskilt i situationer där satellitpositionering inte fungerar alls, som till exempel inomhus.

− Flera metoder har tagits fram för inomhuspositionering, men än så länge har man inte kommit på något alltomfattande system, såsom satellitpositionering utomhus. Positioneringsutrustning som baserar sig på lokalnät eller Bluetooth används mycket.

Jesperi började arbeta vid Geodatacentralen vid Lantmäteriverket år 2016 efter att ha utexaminerats som diplomingenjör från Aalto-universitet i ämnet geomatik (geoinformatik nuförtiden). Jesperi tog sig till branschen, eftersom den unge mannen efter gymnasiet var intresserad av framför allt geografi men även ingenjörsvetenskaperna.

Jesperi beskriver sina arbetsdagar som varierande. I en typisk arbetsdag ingår att analysera mätningsdata från testningar, bekanta sig med tidigare forskning och skriva olika publikationer.

Det som motiverar Jesperi mest i hans arbete är att få utföra viktigt arbete. Fungerande metoder för inomhusnavigation skulle kunna vara till en stor hjälp för exempelvis räddningsmanskap, som ofta måste röra sig i utmanande förhållanden och i för dem okända lokaler.