Geodataplattformens kommunforum

Geodataplattformens kommunforum representerar kommunernas röst i utvecklingen av Geodataplattformen. I kommunforumet får kommunerna information om utvecklingsarbetet och kan påverka hur arbetet förs vidare. I kommunforumet ingår fler än 160 medlemmar från olika delar av Finland. Deltagandet är kostnadsfritt och binder inte kommunerna till något.

Geodataplattformens kommunforum fungerade under 2018 och 2019 som kommunforum för projektet Geodataplattform. Projektperioden avslutades i slutet av 2019 men kommunforumets arbete fortsätter som vanligt.

Bekanta dig med Geodataplattformen

Nyttan med kommunforum

  • Medlemmarna i kommunforumet kallas cirka sex gånger per år till möten som hålls via Skype, med varierande teman och aktuella översikter. Kalenderinbjudan till dessa kommunskypemöten skickas till alla medlemmar i kommunforumet.
  • För kommunforumets medlemmar sammanställs en egen översikt med nyheter och aktualiteter på finska, som skickas via e-post en gång per månad.
  • Dessutom får medlemmarna i kommunforumet möjligheter att påverka och delta. Vi skickar information om möjligheterna via e-post.
  • För kommunrepresentanter med intresse för digitalisering av geografisk information är kommunforumet ett bra ställe att nätverka på. Man behöver inte lösa allt själv, det finns stöd och råd att få i olika situationer.

Kommunforumets koordineringsgrupp

Kommunforumets verksamhet styrs av kommunforumets koordineringsgrupp. Koordineringsgruppen är ett expertorgan som bidrar med kommunsektorns sakkunskap vid utvecklingen av Geodataplattformen. Koordineringsgruppens medlemmar fungerar också som regionala ambassadörer för Geodataplattformen.

 

Kommunforumet och kommunforumets koordineringsgrupp har finska som arbetsspråk. Du kan ansluta dig till kommunforumet med anmälningsformulär nedan. Mer information och kommunforums mötespromemorior finns på den finskspråkiga sidan.

 

Anmäl dig till Geodataplattformens kommunforum