Hoppa till huvudinnehåll

Kommunforumet

Kommunforumet representerar kommunernas röst i utvecklingen av Lantmäteriverkets aktivitet i anslutning till geodatalösningar och riksomfattande projekt. Kommunforumet erbjuder kommunerna information om sådant utvecklingsarbete som berör kommunerna och deras verksamhet. Där kan kommunerna påverka hur arbetet ska gå framåt.

I kommunforumet ingår fler än 180 medlemmar från olika delar av Finland. Kommunforumet och kommunforumets koordineringsgrupp har finska som arbetsspråk.

Nyttan med kommunforumet

  • Medlemmarna i kommunforumet kallas cirka sex gånger per år till möten som hålls online, med varierande teman och aktuella översikter. Kalenderinbjudan till dessa kommunskypemöten skickas till alla medlemmar i kommunforumet.
  • För kommunforumets medlemmar sammanställs en egen översikt med nyheter och aktualiteter på finska, som skickas via e-post en gång per månad.
  • Dessutom får medlemmarna i kommunforumet möjligheter att påverka och delta. Vi skickar information om möjligheterna via e-post.
  • För kommunrepresentanter med intresse för digitalisering av geografisk information är kommunforumet ett bra ställe att nätverka på. Man behöver inte lösa allt själv, det finns stöd och råd att få i olika situationer.

Kommunforumets koordineringsgrupp

Kommunforumets verksamhet styrs av kommunforumets koordineringsgrupp. Koordineringsgruppen är ett expertorgan som inhämtar kommunsektorns sakkunskap till de aktuella helheterna under utveckling.

Lantmäteriverket sörjer för sammankallning av koordineringsgruppen och för sekreteraruppgifter. År 2021 sköts koordineringsuppdraget av Jaakko Uusitalo, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi.

Mer information och kommunforumets mötespromemorior finns på den finskspråkiga sidan.

Anmäl dig till kommunforumet