Hoppa till huvudinnehåll

Nya avgränsningssätt för fastighetsregistermaterialet och nya årsversioner av ortofoton

På Kartplatsen är det nu möjligt att ladda ned Fastighetsregisterkartmaterial (vektor) även med en egen områdesavgränsning, en kommun i taget eller som ett paket som omfattar hela Finland. Filformatet i kommunsökning och med fri avgränsning är Geopackage och GeoJSON, i paketet som omfattar hela Finland är filformatet Geopackage. Dessutom fås materialet kartblad efter kartblad i GML- och shapeformat på samma sätt som tidigare.

Material som laddas ned med de nya söksätten har en annan schemaform än GML- och shapefiler som laddas ned kartblad efter kartblad. Geopackage- och GeoJSON-filerna i dynamiska sökningar följer samma schema som Söktjänsten för fastighetsuppgifter (OGC API Features).

Av ortofoton har även tidigare års foton gjorts tillgängliga. Nu finns foton från 2000-talet tillgängliga.

De nya söksätten för fastighetsdata samt årsversionerna av flygbilder finns tillgängliga även i tjänsten Paikkatietojen tiedostopalvelu (OGC API Processes). Äldre ortofoton finns tillgängliga i tjänster Karttakuvapalvelu (WMS) och Ortokuvien ja korkeusmallien kyselypalvelu (WCS) (information endast på finska).

Senaste servicemeddelanden