Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighetsutlåtande: Statistik över fastighetsaffärer

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen för Statistik över fastighetsaffärer. Lantmäteriverkets sakkunniga har bedömt hur webbplatsen uppfyller tillgänglighetskraven. Utlåtandet har uppdaterats 30.1.2023.

Tillgänglighetskraven uppfylls

Webbplatsen bedömdes 5.2.2020, och då konstaterades det att webbplatsen inte uppfyller tillgänglighetskraven och att webbplatsen har betydande tillgänglighetsbrister.

Efter bedömningen utarbetades en plan för korrigerande åtgärder för webbplatsen, och de infördes i webbplatsens utvecklings- och produktionsmiljö. I dag uppfyller hela webbplatsen tillgänglighetskraven.

Ge respons på tillgängligheten

Du kan ge respons på webbplatsens tillgänglighet eller begära material på webbplatsen i tillgänglig form med en webblankett eller genom att skicka en begäran per e-post till registratorskontoret@lantmateriverket.fi.

Vi besvarar dig så fort som möjligt, senast inom två veckor. Vid omfattande begäran om tillgänglighet har Lantmäteriverket rätt att förlänga svarstiden med två veckor. Om du är missnöjd med vårt svar eller inte har fått svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Problem med att använda tjänsten?