Hyppää pääsisältöön

INSPIRE Rakennukset (OGC API Features) BETA

INSPIRE Rakennukset OGC API Features -rajapintapalvelun kautta voit hakea Kansallisen maastotietokannan (KMTK) rakennukset ja rakennelmat -teeman rakennukset kohteita INSPIRE-direktiivin mukaisessa muodossa.

Palvelun tarjoama INSPIRE-tietotuote on tietosisällöltään ja rakenteeltaan yhteiseurooppalainen. INSPIRE-tietotuotteet mahdollistavat paikkatietojen yhteentoimivuuden yli organisaatioiden ja valtioiden rajojen. Lue lisää Mikä INSPIRE -sivulta.

Rakennustiedot ovat Kansalliseen maastotietokantaan (KMTK) tallennettuja kuntien ja Maanmittauslaitoksen rakennustietoja. Palvelu tarjotaan toistaiseksi beta-statuksella.

Palvelun aineisto on käytettävissä Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssin mukaisesti. Palvelua voi käyttää Maanmittauslaitoksen BETA rajapintojen käyttöehtojen mukaisesti. Palveluun saattaa tulla muutoksia ja sen saatavuus voi vaihdella. Palvelu on avoin ja maksuton, eikä sen käyttö vaadi rekisteröitymistä.

Palvelu on käytettävissä 24/7.

Palvelusta on saatavilla seuraavat tuotteet:

  • rakennukset
  • rakennusten osat

INSPIRE-yhteensopivan rakennusskeeman laadinnassa on noudatettu INSPIRE:n GeoJSON-mallintamisohjettatietomallien yksinkertaistamissääntöjä ja OGC API Features Good practise -dokumenttia. Oletuskoordinaatisto on OGC API Features -standardin ja GeoJSON-spesifikaation mukaisesti WGS 84 maantieteelliset koordinaatit.

Palvelu on avoin ja maksuton, eikä sen käyttö vaadi rekisteröitymistä. Palvelun aineisto on käytettävissä Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssin mukaisesti. Palvelua voi käyttää Maanmittauslaitoksen BETA rajapintojen käyttöehtojen mukaisesti

Palveluosoite https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/inspire-buildings/features/v1/

Rajapinnan tekninen tuki palvelee ma - pe klo 8 - 16. Saat tukeen yhteyden verkkolomakkeella.

Anna palautetta BETA-palvelun tuotteista, toimivuudesta ja dokumentoinnista verkkolomakkeella. Kirjaa palautteesi yhteyteen palvelun nimi.

INSPIRE kyselypalvelut (WFS)

MML:n julkaisemat, INSPIRE-direktiivin mukaiset rajapintapalvelut sisältävät paikkatietoaineistojen kyselypalveluja (WFS).

Lue lisää

INSPIRE katselupalvelut (WMS)

MML:n julkaisemat, INSPIRE-direktiivin mukaiset rajapintapalvelut sisältävät paikkatietoaineistojen katselupalveluja (WMS) ja kyselypalveluja (WFS).

Lue lisää

Ongelmia palvelun käytössä?