Maastotiedot ja niiden hankinta

Maanmittauslaitos kerää maastotietoja – karttoja, ilmakuvia ja laserkeilausaineistoja – koko Suomen alueelta. Aineistot sisältävät muun muassa paikannimet, tiet, rakennukset, vedet, pellot, maaston kuviot ja korkeussuhteet sekä hallintorajat.

Tiestöä ja nimistöä päivitetään jatkuvasti, rakennuksia ja hallintorajoja vuosittain sekä muita elementtejä noin 5 - 10 vuoden välein. Lue lisää tiedon ylläpidosta.

Saat aineistoa teemoittain sekä kaikki maastotiedot sisältävinä tuotteina. Tuotekuvauksissa kerrotaan tarkemmin eri maastotietotuotteista.

Katso digitaalisten tuotteiden päivitysajankohdat sekä arvioidut tulevat päivitysajankohdat  (pdf).

Maastotietojen käyttö

Maastotiedot ovat avointa dataa. Aineistoja saat kopioida, levittää ja julkaista vapaasti. Saat muokata ja hyödyntää niitä kaupallisesti sekä käyttää niitä osana sovellusta tai palvelua.

Hanki maastotietoja

Voit hankkia maastotietoja eri tavoin käyttötilanteestasi riippuen: suoraan omaan sovellukseen rajapinnalta, itsepalveluna verkosta lataamalla tai tekemällä tilauksen.

Aineistojen käytöstä ei peritä maksua. Tilauksista peritään käsittely- ja toimituskulut sekä rajapintakäytössä palvelun ylläpitokustannukset.

Rajapintapalvelut sovellusten käyttöön

Voit tuoda maastotietoja omaan tietojärjestelmään rajapintapalveluiden kautta. Rajapintapalveluiden käyttöä varten tarvitset sovelluksen, joka pystyy tekemään tietohaut Maanmittauslaitoksen palvelimelle.

Rajapintapalvelujen käytöstä tehdään sopimus. Palveluja on mahdollista koekäyttää ennen sopimuksen tekoa. Rajapintapalveluiden käytöstä peritään ylläpitokustannukset. Palvelun kautta haettava aineisto on maksutonta.

Lataa verkosta maksutta

Avoimien aineistojen tiedostopalvelu on tietojen lataamisen itsepalvelu. Voit valita, mitä tietoja haluat, missä formaatissa ja koordinaatistossa ja miltä alueelta. Saat palvelusta verkko-osoitteen, josta pääset lataamaan valitsemasi aineistot. Palvelu on maksuton.

Jos tarvitset toistuvasti isompia määriä laserkeilausaineistoja tai ilmakuvia, voit ladata aineistot hakemistokäyttöliittymän kautta.

Tee tilaus aineistosta

Sinun pitää tehdä erillinen tilaus, jos

  • aineistoa ei ole Avoimien aineistojen tiedostopalvelussa
  • haluat aineiston CD:llä tai kovalevyllä
  • tarvitset suuria määriä aineistoa, kuten esimerkiksi ilmakuvat koko Suomen alueelta.

Tilauksista peritään aineiston käsittely- ja toimituskulut.

Tilaa aineistoja