Maastotietokannan GeoPackage-julkaisu

Maastotietokannan GeoPackage-julkaisuun kuuluu kaksi tiedostoa, joista toisessa on korkeussuhteita kuvaavat kohdeluokat (mtkkorkeus.gpkg) ja toisessa kaikki muut maastotietokannan kohteet (mtkmaasto.gpkg).  Tiedostot on pakattu zip-arkistoiksi.  Tiedostokoot pakattuina ovat noin 12 Gt (kk.zip) ja 26 Gt (mtk.zip).  Purettuina GeoPackage-tiedostojen koot ovat vastaavasti 34 ja 73 Gt.

GeoPackage-julkaisu sopii erityisesti niille käyttäjille, jotka tarvitsevat koko maastotietokannan tai yksittäisiä maastotietokannan kohdeluokkia koko Suomen alueelta.  Vaihtoehtona tällaisissa käyttötapauksissa on ladata tiedot karttalehtijaon mukaan leikattuina GML-, ShapeFile- tai MapInfo-tiedostoina, joita on koko maan alueelta noin 3000 kappaletta.

GeoPackage-julkaisun edut maastotietokannan jakelussa

GeoPackage (lyhenne GPKG ja tiedostopääte .gpkg) on Open Geospatial Consortium:in (OGC) hyväksymä avoin standardi vektori- ja rasteriaineistojen tallentamiseksi SQLite-tietokantaan.  Standardista saa tietoa sitä varten perustetulta sivustolta http://www.geopackage.org.  Tärkeimpiä GeoPackage-formaatin tarjoamia etuja maastotietokannan jakelun kannalta ovat:

  • GeoPackage on standardi.  Millä tahansa standardia noudattavalla ohjelmalla tehdyn GeoPackage-tietokannan voi myös avata virheettömästi kaikilla standardin mukaisilla ohjelmilla.  Maanmittauslaitoksen GeoPackage-tietokannat läpäisevät kaikki OGC:n testiohjelman standardinmukaisuustestit (OGC TEAM Engine, testi GeoPackage 1.2 https://cite.opengeospatial.org/teamengine/).
  • Ei tiedoston maksimikokorajaa.  SQLite-tietokannan teoreettinen maksimikoko on 120 teratavua, joten maastotietokannan vaatimat 105 gigatavua voidaan helposti tallentaa yhteen GeoPackage-tietokantaan.  Tämä ei ole mahdollista ShapeFile- ja MapInfo TAB-formaateilla, koska niissä tiedoston maksimikoko 2 gigatavua.  Suurikokoisten tiedostojen käsittely aiheuttaa kuitenkin omat hankaluutensa, joten maastotietokanta on jaettu kahteen erilliseen GeoPackage-tietokantaan, joista toinen sisältää korkeus- ja syvyyskäyrät ja toinen kaikki muut maastotietokannan kohteet.
  • Hyvä tuki GML-formaatin ominaisuuksille.  Maastotietokannan ensisijainen julkaisuformaatti on GML, mutta GeoPackage tukee lähes kaikkia GML-formaatissa käytettyjä ominaisuuksia.  Esimerkiksi karttatasojen ja attribuuttien nimet sekä attribuuttien tietotyypit ovat molemmissa formaateissa samat.  Erityisesti ShapeFile-formaatissa tämä ei ole mahdollista, koska esimerkiksi attribuuttien nimet voivat olla korkeintaan 10 merkin pituisia ja aikaleimasta voidaan tallentaa vain päivämäärä, mutta ei kellonaikaa.
  • GeoPackage-tietokannassa voi olla rajaton määrä tauluja.  Maastotietokannan GML-formaatissa jokainen maastotietokannan kohdeluokka on omana karttatasonaan.  Kohdeluokkia on yhteensä 133 ja GeoPackage-julkaisussa kukin kohdeluokka on vastaavalla tavalla tallennettu omaan tauluunsa.  ShapeFile- ja MapInfo TAB -julkaisut eivät noudata GML-version rakennetta vaan niissä karttatasojen määrää on vähennetty yhdistelemällä kohdeluokkia, sillä nämä formaatit tukevat vain yhtä karttatasoa yhdessä tiedostossa.
  • Ei merkistöongelmia.  GeoPackage käyttää aina UTF-8-merkistökoodausta, joten skandinaavisten ja muiden erikoismerkkien käyttö ei tuota ongelmia.  Tämä koskee myös saamen kielissä käytettäviä merkkejä.
  • Tehokas suorakäyttö.  GeoPackage ei ole pelkkä siirtoformaatti, vaan se soveltuu sellaisenaan käytettäväksi sekä työasema- että palvelinohjelmistojen tietolähteenä.  GeoPackage on sisimmiltään tietokanta, joka tukee sekä spatiaali-indeksin että tavallisten attribuutti-indeksien käyttöä, jolloin tietojen haku suuristakin tietokantatauluista on nopeaa.  Tehokas suorakäyttö edellyttää kuitenkin, että myös käytettävä ohjelmisto osaa käyttää GeoPackage-tietokantoja tehokkaalla tavalla.  Jos näin ei ole, niin GeoPackage-julkaisua voidaan silti käyttää helpompana tiedonsiirtovaihtoehtona karttalehtiin jaettujen julkaisuformaattien sijasta.

GeoPackage-julkaisun ja karttalehtiin jaetun GML-julkaisun erot

Maastotietokannan GeoPackage-julkaisu on maastotietokannasta johdettu tuote, joka on hyvin lähellä ensisijaista GML-julkaisua.  Julkaisuissa on kuitenkin pieniä eroja, joilla voi olla merkitystä, jos halutaan siirtyä GML-julkaisun käytöstä GeoPackage-julkaisuun.

  • GeoPackage-julkaisun ja GML-julkaisun taulujen ja attribuuttien nimien kirjoitusasussa on eroja.  GeoPackage-julkaisussa käytetään vain pieniä kirjaimia, kun taas GML-julkaisussa esiintyy myös suuria kirjaimia.  Esimerkkejä: taulu ” muuavoinalue” vs. ”MuuAvoinAlue”, attribuutti ”minosoitenumerovasen” vs. ”minOsoitenumeroVasen”.
  • GeoPackage-julkaisusta puuttuu GML-julkaisun tauluihin kuuluva attribuutti ”kohderyhma”.
  • GeoPackage-taulujen kenttää ”mtk_id” vastaa GML-tiedostojen kenttä ”gid”.
  • GeoPackage-julkaisussa kaikki maastotietokannan kohteet esiintyvät vain yhden kerran ja niiden geometriat ovat kokonaisia.  GML-julkaisussa kohteet joko leikkaantuvat karttalehtien reunojen mukaan tai ne toistuvat kokonaisina jokaisessa karttalehtitiedostossa, johon kohde osuu, mikä vaikeuttaa yhtenäisen koko maan kattavan aineiston koostamista.

Ota GeoPackage käyttöön!

Lataa GeoPackage-tietokantatiedostot Avoimien aineistojen tiedostopalvelusta

Lisätietoja: tilaustehtavat@maanmittauslaitos.fi