Hoppa till huvudinnehåll

96 procent av sommarjobbarna rekommenderar Lantmäteriverket som arbetsplats

Under sommaren 2022 arbetade 155 praktikanter vid Lantmäteriverket bland annat inom lantmäteri- och inskrivningsuppgifter, kundservice, forskning och utveckling av appar. Responsenkäten visar att studerande betraktar Lantmäteriverket som en bra och intressant arbetsplats.

”Jag fick ta ansvar, och det var mycket trevligt.” ”Lantmäteriverket lever upp till sitt rykte som en flexibel och arbetstagarvänlig arbetsplats".

Varje år rekryterar Lantmäteriverket ett stort antal studerande inom olika områden för sommarpraktik. Enligt responsenkäten i slutet av sommaren lyckades Lantmäteriverket erbjuda en god praktikupplevelse.

Tillräcklig arbetsintroduktion och gott bemötande

Arbetsintroduktionens tillräcklighet fick vitsordet 4,5 på skalan 1–5. Det bästa vitsordet (4,9/5) gav praktikanterna för känslan av gott bemötande i arbetsgemenskapen. Praktikanterna fick också tillräckligt med hjälp och stöd (4,8/5) och upplevde att de var uppskattade i arbetsgemenskapen (4,7/5). Allt som allt upplevde praktikanterna att praktiken var nyttig med tanke på framtiden (4,6/5).

Förbättring önskades framför allt i ordnandet av utvärderingssamtal (3,5/5) och tillgången till arbetsverktyg (3,8/5).

”Lantmäteriverket verkar vara en fantastisk arbetsplats”

I de öppna svaren lyftes bland annat fram goda arbetskamrater och Lantmäteriverket karakteriserades också i övrigt som en trevlig arbetsplats. Praktikanterna berömde Lantmäteriverket också för att de redan från första början fick ta tillräckligt ansvar och för att de fick en känsla av att verket litade på deras kompetens. De fick dock också hjälp vid behov.

Praktikanterna tog också upp goda utvecklingsobjekt, såsom en önskan om noggrannare feedback och tydligare målsättningar. Vi tar lärdom av detta så att vi i fortsättningen kan vara en ännu bättre och ansvarsfull arbetsgivare.

Den allmänna tillfredsställelsen har i alla fall ökat, eftersom 85 procent av svarspersonerna skulle gärna arbeta vid Lantmäteriverket även i fortsättningen (2021 74 %) och hela 96 procent rekommenderar Lantmäteriverket som arbetsplats (2021 91 %).

– Vi är väldigt glada över att så många skulle vilja arbeta hos oss även i fortsättningen. Det är viktigt för oss att kunna erbjuda relevant och betydelsefull arbetslivserfarenhet för studerande inom olika områden och blivande experter. Många kanske inte vet vilka mångsidiga arbetsmöjligheter vi erbjuder också till exempel för tradenom- eller it-studerande. Också i år har flera av sommarpraktikanterna fortsatt att jobba hos oss efter sommaren till exempel på deltid, säger personaldirektör Johanna Snellman.

Responsenkäten genomfördes för fjärde gången. Enkäten sändes till 147 sommarjobbare i augusti. Enkätens svarsprocent var 68.

Följ lediga jobb

Praktikplatserna för nästa sommar kan sökas från och med januari 2023. Följ våra jobbannonser på LinkedIn och på maanmittauslaitos.fi/tyopaikat (på Finska). Följ Lantmäteriverket också på Instagram.

Ytterligare information

Johanna Snellman, personaldirektör, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Lantmäteriverket

Nyheter och artiklar