Hoppa till huvudinnehåll

Är gränserna på kartan korrekta?

Har du någon gång tittat på gränserna för din gård eller din tomt i Kartplatsen eller en kartapplikation i telefonen och undrat varför gränsen på kartan inte är på samma plats som du tänkt dig? Gränsen kan enligt kartan gå genom till exempel en byggnad, men i verkligheten borde det inte vara så. Vad kan det bero på och kan man göra något åt det?

 Den röda färgen visar gränsen på kartan före den senaste mätningen. Den tidigare mätningen hade gjorts exakt hundra år tidigare.

Den röda färgen visar gränsen på kartan före den senaste mätningen. Den tidigare mätningen hade gjorts exakt hundra år tidigare.
Bild:
Lantmäteriverket

I Finland har man sedan 1700-talet burit stenar, betong, metall och träpålar som råmärken till skogar och tomthörn. Hittills har cirka 12 miljoner råmärken ackumulerats. Samtidigt som ett råmärke placerats har man också mätt det och antecknat det på en karta. Förr i tiden gjordes mätningarna genom att dra en kedja eller ett snöre efter sig, och kartan omfattade endast det uppmätta området, inte hela Finland. Det var först omkring 20 år sedan när lantmätare fick tillgång till modern mätutrustning med exakt mätförmåga som verktyg.

Även om man har försökt förbättra uppgifterna om gamla mätningar på många olika sätt, finns det fortfarande omkring tre miljoner råmärken i Finland som saknar en exakt position. Många av dessa råmärken är sådana att de senast användes för en mätning över hundra år sedan.

Vad kan man göra åt oexakta gränser?

Om råmärkena finns på sina platser och du vet var de finns, har du inget att oroa dig för. I terrängen är ett råmärke som finns på sin ursprungliga plats alltid ett starkare tecken på var gränsen går än en gräns på kartan. Oprecisa gränsmärken mäts så de blir exakta varje gång en lantmäteriförrättning görs på platsen, men alla gränser kan inte snabbt göras exakta. 

Om du märker grova fel i dina gränser på kartan, kan du enkelt ge respons om det med Kartplatsens responsverktyg. I verktyget kan du direkt peka ut den plats på kartan som responsen gäller. 

Vad händer om gränserna för min fastighet bör utredas?

Om platsen för gränsen inte är känd eller om gränsen inte finns, kan du be hjälp av en lantmätare genom att ansöka om rågångsförrättning hos Lantmäteriverket. Vid rågången utreds var gränsen går och vid behov ersätts försvunna råmärken med nya. Om möjligt är det bra att diskutera med grannen före ansökan om rågång. Grannen kan ha uppgift om var gränsen ligger eller var råmärket finns.

Förutom Lantmäteriverket utförs rågångar också av de största kommunerna inom sina detaljplaneområden. 

Mer information

Så här hittar du gränserna för din fastighet – tips för att söka rösen

Utredning av en fastighets gränser

Fastigheter
Kartor
Lantmäteriförrättning

Nyheter och artiklar