Hoppa till huvudinnehåll

Du kan registrera äganderätten till en aktielägenhet även på sommaren – nu kan du få beslutet inom en dryg vecka

På Lantmäteriverket har handläggningstiden för registrering av äganderätten till aktielägenheter förkortats avsevärt. I nuläget kan du få beslutet i inom snitt två dygn efter att ansökan har inkommit. Det är även möjligt att påskynda processen om beslutet behövs snabbt till exempel för ett bostadsköp.

Vanhoja koristeellisia kerrostaloja.
Bild:
Riku Nikkilä

Vid årsskiftet låg ansökningarna i handläggningskön i cirka fyra månader, men nu endast cirka en månad. Medianen för handläggningstiden är emellertid klart kortare, i nuläget cirka åtta dygn.

Dessutom prioriteras automatiskt handläggning av ansökningar om registrering av ägande som omfattas av inlösenförfarandet. Så kan parterna försäkra sig om att inlösenförfarandet går vidare på rätt sätt.

På sommaren hjälper Lantmäteriverkets kundservice i frågor om aktielägenheter.

Nu är det rätt tillfälle att överföra aktieboken

Lantmäteriverket uppmuntrar ägare av aktielägenheter att även vid sidan av sommarsysslorna bekanta sig med bostadsdatasystemet: Husbolagen ska överföra sin aktiebok till bostadsdatasystemet före utgången av 2023. När överföringen är klar ska varje delägare inom tio år självständigt registrera sitt ägande elektroniskt. 

Puiden ympäröimä saunamökki järven poukamassa. Aurinko paistaa.
Bild: Julia Hautojärvi

Fart på fastighetsärenden i e-tjänsten eller Fastighetsöverlåtelsetjänsten

I fråga om fastigheter och hyresrätter är handläggningstiden för registrering av ägande i nuläget cirka fyra månader. Det är dock möjligt att få ett automatiskt beslut på en inteckningsansökan så gott som genast. Om inteckningsärendet behandlas manuellt, kommer beslutet i genomsnitt om en månad.

Liksom i fråga om aktielägenheter är det även möjligt att i fastighetsärenden påskynda handläggningstiden för en ansökan. Påskyndade ansökningar tas upp för behandling inom två dygn, även under sommaren. Ärendet sköts genom att kontakta kundservicen på Lantmäteriverket.

I fråga om fastighetsärenden är Lantmäteriverkets e-tjänst och Fastighetsöverlåtelsetjänsten tillgänglig var än du befinner dig i Finland.

Information till medierna
Bostadsdatasystemet
Fastigheter

Nyheter och artiklar