Hoppa till huvudinnehåll

Geodatainnovationshubb kandidat för att främja finska och europeiska geodata

Målet är att skapa ett ledande kompetenscentrum för geografisk information med särskild inriktning på byggd miljö, bioekonomi, transporter och välfärd.

Piirretty kuva, jossa näky merialuekäytön eri puolia, kuten virkistystoimintaa, rahtilaivoja ja tuulivoimaloita.

Geodatainnovationshubben bildas av Lantmäteriverket tillsammans med 27 partner och 20 andra samarbetsparter. Hubben är en av Finlands kandidater till EU:s program för ett digitalt Europa. Hubbarna fungerar som servicecentrum för att främja digitala investeringar samt digitaliseringen av företag och den offentliga sektorn. Kandidaterna i Finland valdes av arbets- och näringsministeriet. Europeiska Komissionen väljar hubbar före sommaren. Totalt förväntas fyra nya hubbar till Finland. 

Syftet med Geodatainnovationshubben (The Location Innovation Hub LIH) är att öka användningen av rumslig information inom tjänster och teknik och därmed skapa nya fördelar för samhället. 

Att främja innovationer baserade på geografisk information

En viktig styrka hos en lokal innovationshubb är ett omfattande nätverk som består av både företag, forskningsinstitut och universitet samt den offentliga sektorn. 

- Finlands bästa aktörer inom området geografisk informationdeltar, vilket skapar ett utmärkt tillfälle för företag och den offentliga sektorn att utveckla nya innovationer. Den stöder målet enligt den geodatapolitiska redogörelsen att utveckla världens mest innovativa och säkra ekosystem av geografisk information i Finland, säger överdirektör Jarkko Koskinen vid Lantmäteriverkets Geodatacentral. 

"Nätverket av geodatainnovationshubbar sträcker sig till Europa och vidare ut i världen. Detta nätverk kommer att gynna utvecklingen av digitala tvillingar och ansökningar om finansiering."

Genom geografisk information kan vi ta itu med de utmaningar som klimatförändringen och urbaniseringen medför

Innovationer baserade på geografisk information innebär möjligheter till både ny affärsverksamhet och för många behov i samhället.

- Vår långsiktiga vision är att utveckla reference data spaces. De gör det möjligt för företag att utveckla nya lösningar på de många utmaningarna som exempelvis klimatförändringar och urbanisering innebär. Dessutom erbjuder geodatainnovationshubbens omfattande nätverk en idealisk miljö för testning av nya tillämpningar, säger överingenjör Antti Jakobsson från Lantmäteriverket. 

Se listan över partnerna till geodatainnovationshubben här. Välj fliken Candidate European DIHs and och leta efter LIH https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool

Mer information

Överdirektör Jarkko Koskinen, 050 337 2902, förnamn.efternamn@landsmäteriverket.fi 
Överingenjör Antti Jakobsson, 050 5994123, förnamn.efternamn@landsmäteriverket.fi

Geodata
Innovationer
Geodatacentralen

Nyheter och artiklar