Hoppa till huvudinnehåll

Korrigering av uppgifter i fastighetsskattebeslut: Hur ska man gå till väga?

Lantmäteriverket får nu frågor om fastighetsskatt, eftersom fastighetsskattebesluten för 2022 finns i MinSkatt. I den här nyheten har vi sammanställt vanliga frågor och svar på frågorna.

Uusi ja vanha talo vierekkäin
Bild:
Antero Aaltonen

För de flesta fastighetsägare är förfallodagarna för fastighetsskatten i augusti och oktober eller september och november. 

Arealuppgifter i fastighetsskattedeklarationen 

Kontakta Skatteförvaltningen direkt om det är fråga om fastighetsskatt och fastighetsuppgifter som påverkar skatten. Det går inte att göra korrigeringar per telefon. 

Lantmäteriverket har endast kännedom om fastighetens totala areal, varför Lantmäteriverkets och Skatteförvaltningens arealuppgifter kan vara motstridiga. Lantmäteriverket kan inte ändra fastighetens användningssyfte eller arealuppgifterna för skatten. Markens användningssyfte inverkar på fastighetsskatten. 

Läs mer om fastighetsskatten på Skatteförvaltningens webbplats.

Läs Skatteförvaltningens nyhet (16.3.2022): Fastighetsskattedeklarationerna är nu i MinSkatt – det finns 16 miljoner euro i obetalade skatter för i fjol

Korrigering av uppgifter om byggnader och aktielägenheter på en fastighet

Om du vill korrigera uppgifter om byggnader eller aktielägenheter på en fastighet som du äger ska du kontakta den kommun där din fastighet är belägen. 

Uppgifter om byggnader och aktielägenheter finns tillgängliga i byggnads- och lägenhetsregistret (RHR), som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB). MDB upprätthåller och kontrollerar registret i samarbete med kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter. 

Läs mer om de uppgifter som ska registreras på MDB:s webbplats.

Fastighetsskatt
Fastigheter
Kundservice

Nyheter och artiklar