Hoppa till huvudinnehåll

Nya ägare: be om fullmakt för att delta bolagsstämman

I den offentliga debatten den senaste tiden har man diskuterat fördröjningarna till följd av det nya bostadsdatasystemet och hur fördröjningarna vid Lantmäteriverket påverkar nya ägares möjlighet att delta i bolagsstämmor. Under övergångsperioden kan köpare, fastighetsmäklare och disponenter gärna använda sig av Lantmäteriverkets tips, som att använda fullmakt och i undantagsfall påskynda behandlingen av den egna ansökan.

kerrostaloja
Bild:
Riku Nikkilä

Det förekommer kraftiga fördröjningar i registreringarna av ägande av bostäder vid Lantmäteriverket, eftersom kunder har strömmat in för att digitalisera sina aktiebrev och de extra rekryteringarna vid Lantmäteriverket ännu inte har underlättat situationen.

Nya ägare: delta med fullmakt i bolagsstämman

Om en bostad nyligen har bytt ägare har den nya ägaren ännu inte hunnit registreras i bostadsdatasystemet – på grund av antingen att den nya ägaren ännu inte har ansökt om registrering eller att ägarbytet ännu inte har hunnit handläggas vid Lantmäteriverket till följd av överbelastning.

När en fastighetsmäklare, säljare eller köpare beställer uppgifter om bostaden av disponentföretaget, ska disponentföretaget uppmana parterna att upprätta en fullmakt, om husbolagets bolagsstämma närmar sig.

Med en fullmakt från den föregående ägaren har den nya ägaren rätt att delta i husbolagets bolagsstämma och att rösta vid bolagsstämman. Köpebrevet ensamt ger inte rätt att delta i bolagsstämman.

Nya ägare: påskynda i undantagsfall registreringen av ditt ägande 

Vid köp eller arv av en bostad i ett husbolag, ska köparen eller arvtagaren ansöka om registrering av ägandet inom två månader.

I undantagsfall kan den nya ägaren även påskynda behandlingen av sitt ärende, om till exempel de egna rättigheterna att inleda en renovering eller att delta i bolagsstämman äventyras. Enskilda ansökningar som påskyndats av grundade skäl avgörs som snabbast inom några dagar. Handläggningsordningen grundar sig på olika kundgruppers rättigheter och skyldigheter.

Lantmäteriverket beklagar fördröjningarna och uppmanar kunderna att komma vid ett senare tillfälle

Lantmäteriverket har utökat och utökar alltjämt kapaciteten för registreringar av ägandet. Kundvolymerna på hösten och även i december har överraskat Lantmäteriverket.

– Vi beklagar att fördröjningarna har orsakat kunderna förargelse och besvär. Den tekniska utvecklingen kommer med tiden att underlätta registreringarna, men än så länge sker handläggningen manuellt, säger Janne Murtoniemi, direktör för ägande av bostäder vid Lantmäteriverket.

Lantmäteriverket ber bostadsägarna skjuta upp digitaliseringen av aktiebreven med minst några månader på grund av den kraftiga överbelastningen. Ägarna har 10 år på sig att digitalisera sina aktiebrev.

En stor del av finländarna har ett fysiskt aktiebrev på banken som säkerhet för ett lån, och dessa behöver inte göra någonting just nu. Lantmäteriverket kartlägger tillsammans med banker och lagstiftare möjligheter att digitalisera sådana aktiebrev i stora partier.

– Vår kundnöjdhet ligger fortsatt på en bra nivå trots de långa köerna och handläggningstiderna. Kunderna har så att säga kunnat ta en snabbare väg om den egna situationen har krävt att ägandet registreras snabbt, säger Murtoniemi. 

Husbolagen skulle överföra sina aktieböcker till bostadsdatasystemet före slutet av förra året, och i fjol var överföringen fortfarande avgiftsfri för husbolagen. Av husbolagen finns nu fler än 92 procent i bostadsdatasystemet.

Läs mer

För nya ägare och bostadsägare: tips för smidig ärendehantering

Avvikande öppettider under julen

För dem som väntar på registrering av ägande: uppskattade handläggningstider för ansökningar

För nya ägare och bostadsägare: Kontrollera i serviceguiden vilket det bästa tillvägagångssättet är i din situation

För husbolag: så här överför du husbolagets aktiebok

Priser på tjänsterna

Mer information

Janne Murtoniemi, direktör, 040 710 8862, fornamn.efternamn@maanmittauslaitos.fi 
 

Aktielägenheter
Bostadsdatasystemet

Nyheter och artiklar