Hoppa till huvudinnehåll

Rågången av riksgränsen mellan Finland och Norge har inletts – terrängarbete, samarbete och vänskap

Delegationen utnämnd för rågången har påbörjat sitt arbete på riksgränsen mellan Finland och Norge. År 2022 koncentrerar man sig på att kontrollera riksgränsens skick, och gränsområdet ska också flygfotograferas i augusti. Rågången blir klar senast år 2025.

Treriksröset i Kilpisjärvi.
Treriksröset i Kilpisjärvi.
Bild:
Karverket

I slutet av juli inleds terrängarbetet på den del av riksgränsen som Finland ansvarar för, från Nuorgam i Utsjoki till Krokfjell i Enare. Gränsen mäts, kontrolleras och dokumentationen uppdateras. Arbetet pågår fram till augusti med underhåll av råmärkena.

På den del av riksgränsen som Norge ansvarar för utförs arbetet främst åren 2023 och 2024. Norges avsnitt sträcker sig från Kilpisjärvi i Enontekis till röset 342A i västra Enare, där landgränsen blir en vattengräns i Tana älvsystem.

Området under Finlands ansvar till vänster är från Nuorgjoki i Utsjoki till Muotkavaara i Enare. Till höger riksgränstvättens hjärtsten 294A fotograferad från finsk sida. År 1950 är året då gränstvättstugan byggdes.
Till vänster området under Finlands ansvar vid rågången. Bild: Lantmäteriverket
Till höger hjärtstenen i röse 294A på riksgränsen, fotograferad från finska sidan. Årtalet anger anläggningsåret för röset. Bild: Kartverket
 

Rågång är ett tätt samarbete

Rågången, som ska utföras med 25 års intervaller, är en väsentlig del av ett gott grannskap kring gränsen. Under rågången kontrolleras gränsområdet och rösenas skick, gränsen flyttas inte. Rågångsdelegationerna från Finland och Norge utför arbetet under ledning av respektive utrikesministerium, och resultaten dokumenteras för utrikesministeriernas gemensamma bruk.

– Det är viktigt att riksgränsen dokumenteras och märks ut i terrängen på ett entydigt sätt, säger kartverkschef Jyrki Lämsä.

– Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med våra finska kollegor i denna kartläggning av riksgränsen. Det är inte bara en viktig fortsättning på en tradition etablerad på 1700-talet, utan också en symbol för gott grannskap, säger Johnny Welle, generaldirektör vid norska Kartverket.

Lantmäteriverket deltar i rågången i en operativ roll. I praktiken deltar personal i mätning och annat terrängarbete, dokumentering och kommunikation. Till Gränsbevakningsväsendets uppgifter hör i stället underhållsarbete, alltså till exempel att iståndsätta rösen som har rasat eller behöver målas, samt att ordna transporterna till gränsområdet.

– För de som bor och rör sig i området syns arbetet i terrängen och till exempel i form av helikopterflygningar i gränsområdet. Finlands rågångsdelegation informerar om arbetet med rågången i de berörda områdenas tidningar och i mån av möjlighet också i sociala medier i samarbete med Norge, berättar Jyrki Lämsä.

Ytterligare information

Jyrki Lämsä, kartverkschef, +358 40 524 2508, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Mediekontakter 22–23.6.2022 under tjänstetid

Information till medierna
Lantmäteriförrättning
Kartor

Nyheter och artiklar