Hoppa till huvudinnehåll

Så här kontrollerar du vilket år en flygbild har tagits

En av de vanligaste frågorna om Lantmäteriverkets öppna material är när en viss flygbild har tagits. Det finns några sätt att få reda på när en bild har tagits, och vi presenterar dem i den här artikeln.

""

Ortofoton och historiska flygbilder

Lantmäteriverkets kartbildsutbud innehåller ett rikligt flygbildsmaterial. De flygbilder som visas för användarna är oftast ortofoton som utarbetas från flygbilder som tagits från ett flygplan. Ortofoton är bilder där en omfattande kartliknande yta har utarbetats genom att foga samman flygbilder. Lantmäteriverkets ortofotomaterial täcker hela Finland och uppdateras enligt de årliga flygfotograferingsplanerna.

Du kan se ortofoton i Lantmäteriverkets webbtjänster såsom i Kartplatsen och geodataportalen Paikkatietoikkuna. Du kan också ladda ner bilder som filer i avsnittet Ladda ner öppna data i Kartplatsen eller använda dem i ett eget program via en gränssnittstjänst. Ortofoton finns tillgängliga från och med 1995. 

Historiska flygbilder finns tillgängliga från och med 1930-talet och de kan granskas i geodataportalen Paikkatietoikkuna och via WMS-gränssnittstjänsten. Användningen av WMS-gränssnittstjänsten förutsätter ett avtal med Lantmäteriverket. Vad gäller de äldsta historiska flygbilderna finns det inte bilder från alla delar av Finland.

Utredning av fotograferingsåret från en indexkarta

En användare som tittar på flygbilder stöter ofta på en situation där hen inte är helt säker på vilket år en bild togs. I Lantmäteriverkets tjänster visas alltid den senaste tillgängliga flygbilden, men ibland är det nödvändigt för användaren att veta exakt vilket år en bild togs. 

Om du tittar på en bild på en bekant plats, kanske du inser att den inte är tagen inom den senaste tiden. Men vilket år togs den?

Skärmdump från Kartplatsen av Britas i Helsingfors.
Britas i Helsingfors i Kartplatsen, som visar det senaste tillgängliga ortofotot (augusti 2022).

 

Ett sätt att ta reda på vilket år en bild togs är att gå till Lantmäteriverkets indexkarta över flygfotografering och laserskanning (på finska). I den här karttjänsten kan du i menyn välja områden som fotograferats under olika år. 

Genom att kryssa för ortofoto- eller flygbildsnivåer för olika år kan man se att träffen för platsen är daterad 2020. Flygbilden av Britas som syns i Kartplatsen är alltså tagen år 2020.
 

En skärmdump av en indexkarta där man till vänster som kartnivå kan välja olika år och områdena uppdateras på kartan.
Indexkarta som visar genomförd och planerad flygfotografering och laserskanning.

 

Utredning av fotograferingsåret från geodataportalen Paikkatietoikkuna

Ett annat sätt att ta reda på vilket år en bild har tagits är att använda kartnivån för historiska flygbilder i geodataportalen Paikkatietoikkuna. Genom att välja den här nivån visas en tidslinje med markeringar som visar för vilka år flygbilder finns tillgängliga. 

Den nyaste markeringen visar den senaste bilden, det vill säga den bild som visas i Paikkatietoikkuna och Kartplatsen som standard. Du kan titta på äldre bilder genom att flytta skjutreglaget till önskad markering.
 

Skärmdump av Paikkatietoikkuna. I sidans övre kant finns ett skjutreglage som gör det möjligt att välja vilket flygfotograferingsår som ska visas.
I geodataportalen Paikkatietoikkuna finns en bläddringsfunktion för historiska flygbilder.

 

Också den här tjänsten berättar alltså att flygbilden från Britas i Helsingfors som visas på Kartplatsen och i Paikkatietoikkuna i augusti 2022 har tagits år 2020.

Sätt för professionella användare

Om du vill ladda ner en flygbild som en fil för att till exempel använda det i ett program för geodata, kan du göra det i avsnittet Ladda ner öppna data i Kartplasen. När du i denna tjänst har valt vilken flygbild du vill ha utifrån kartbladsindelningen, får du vid nerladdningen också tillgång till metadata för filen, inklusive uppgiften om fotograferingsåret.

De som använder WMS-gränssnittstjänsten kan inte bara hämta den senaste bilden till sitt eget geodataprogram, utan även alla historiska flygbilder, och tillsammans med uppgifterna om bildernas egenskaper kan man också se fotograferingsåret. Tjänsten har också som sin egen kartnivå ett indexrutnät för fotograferingsår som kan användas för att ta reda på fotograferingsår.

Flygfotografering
Historia
Kartor

Nyheter och artiklar