Hoppa till huvudinnehåll

Treriksröset har satts i skick – rågången mellan Finland och Norge framskrider

I juni informerade vi om att rågången längs gränsen mellan Finland och Norge hade inletts. Under sommaren har arbetet fortskridit enligt plan. 18.8 Medlemmarna i Finlands och Norges rågångsdelegationer tillsammans med ledningen för Sveriges lantmäteriverk firade officiellt samarbetet vid världens nordligaste gränspunkt mellan tre stater, i Kilpisjärvi. 

Brigadgeneral Matti Sarasmaa från Gränsbevakningsväsendet håller tal
Brigadgeneral Matti Sarasmaa från Gränsbevakningsväsendet håller tal för rågångsdelegationens medlemmar och representanter för nordiska medier vid Treriksröset.
Bild:
Synne Storvik

I festligheterna i Kilpisjärvi deltog från lantmäteriverket medlemmarna i Finlands rågångsdelegation direktör Juha Vilhomaa och kartverkschef Jyrki Lämsä. Generaldirektör Arvo Kokkonen var förhindrad att delta i evenemanget, så Finlands delegation leddes av rågångsdelegationens vice ordförande brigadgeneral Matti Sarasmaa från Gränsbevakningsväsendet. 
– Representanter för varje land höll ett kort tal vid röset. Symboliskt är ceremonin viktig, eftersom den för oss konkret samman för att förstärka grannskapet kring gränsen, berättar Lämsä. Före festligheterna reparerade och målade den svenska personalen röset. Det krävdes 260 kilo cement och tiotals liter gul färg för jobbet.

Under resan till Kilpisjärvi genomfördes också en två dagar lång officiell inledande kontroll av riksgränsen för rågången mellan Finland och Norge. Före festligheterna har terrängarbeten gjorts under sommaren från Nuorgam i Utsjoki till Muotkavaara i Enare tillsammans med gränsbevakningsväsendet. Lantmäteriverket har en operativ roll i arbetet. 
– Vi var runt och mätte och dokumenterade gränsen. Avsikten är att fortsätta arbetet i augusti med flygfotografering, säger Lämsä. Rågången blir klar 2025.  

– Samarbetet mellan Gränsbevakningsväsendet och Lantmäteriverket i rågången har fungerat bra. Gränsbevakningsväsendet har som uppgift att underhålla konstruktioner som hör till gränsområdet och stöda delegationens arbete till exempel genom att sköta transporter ia gränsområdet där det saknas vägar. Arbetet utgör ett betydelsefullt internationellt samarbete, berättar Sarasmaa.

Mer information

Läs det tidigare meddelandet om inledande av rågången

Se YLE:s reportage och video om Gränsbevakningsväsendets terrängarbete på gränsområdet (på finska)

Ytterligare uppgifter: Jyrki Lämsä, kartverkschef, +358 40 524 2508, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Lantmäteriverket
Information till medierna

Nyheter och artiklar