Hoppa till huvudinnehåll

Vilka spurtar för att ta bostadsdatasystemet i bruk i slutet av året?

I juli uppmärksammade Yle och flera tidningar vårt meddelande om bostadsdatasystemet: husbolagen bör uppfylla sina skyldigheter och överföra sina aktieböcker till bostadsdatasystemet i år.

Pasi Patrikainen
Bild:
Maanmittauslaitos

Under sommaren var det framför allt stora husbolag där husbolagens styrelser och disponenter hade tagit vårt meddelande på allvar som överförde sina aktieböcker. Underbart! När husbolaget har kommit i gång i tid hinner disponenten reda ut eventuella problem som dyker upp. Man kan till exempel tillsammans med sakägarna lösa ärenden som gäller dödsbon i lugn och ro och utan en stressande tidtabell, och den största delen av arbetet är utfört före höstens vanliga brådska.

Vi är på god väg, men vi måste öka takten. I slutet av augusti fanns 40 procent av aktieböckerna för husbolag i aktiebolagsform i bostadsdatasystemet. Som vi kan se av resultatet finns det fortfarande många husbolag som har jobb att göra. Nu är det dags att uppmuntra disponenterna och husbolagens styrelseordföranden att agera!

Dags att gå från vetskap till handling

I maj genomförde vi en undersökning om huruvida våra och många aktörers meddelanden om bostadsdatasystemet har nått husbolagens styrelser, det vill säga de som måste agera i år. Så gott som alla intervjuade (97 %) hade hört att husbolagen ska överföra sina aktieböcker till bostadsdatasystemet före utgången av 2023.

Vissa har redan blivit lite förvirrade gällande husbolagens och aktieägarnas uppgifter: deadlinen för husbolagen att överföra sina aktieböcker är utgången av detta år, men enskilda aktieägare har tio år på sig. Det lättaste sättet är att registrera sina egna bostadsaktier senast när man köper en ny bostad. I samband med köpet kan du själv registrera aktien eller till exempel bemyndiga en bank att registrera den. Aktien ska registreras senast två månader efter köpet.

Det är bra om husbolagen börjar överföra sina aktieböcker så fort som möjligt, ifall det uppstår problem och behov av stöd. Vi ger råd i telefontjänsten och på överföringskliniker där de disponenter och styrelseordföranden för husbolagen som utför överföringen kan delta.

Jag uppmanar alla disponenter och styrelseaktiva att lägga på ett kol och överföra husbolagets aktieböcker. Överföringen måste göras i år, och i år är det fortfarande gratis. Tillsammans gör vi en stor tjänst för digitaliseringen av ägarboendet i Finland och vi övergår till ett säkrare sätt att förvara bostadsaktieböcker.

Pasi Patrikainen

Författaren är generaldirektör vid Lantmäteriverket. 

I Lantmäteriverkets blogg behandlar olika skribenter aktuella frågor vid Lantmäteriverket.

Lantmäteriverket

Bloggar