Hoppa till huvudinnehåll

Webbtillgängligheten av Maanmittauslaitos.fi har granskats

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har granskat webbtillgängligheten av webbplatsen Maanmittauslaitos.fi som en del av det första tillsynsprogrammet. 

Henkilö istuu sängyllä, kannettavalla tietokoneella näkyy Maanmittauslaitoksen aineistoja.
Bild:
Jussi Valkeajoki

Tillgänglighetsgranskningen av Maanmittauslaitos.fi gjordes med den automatiska testtjänsten Salvia. Under RFV:s första tillsynsperiod omfattar den automatiska granskningen total 185 webbplatser.

Brister endast i färgkontrast

Enligt granskningsrapporten är tillgängligheten på Maanmittauslaitos.fi god. 

I rapporten påtalades endast en brist, som var otillräcklig kontrast mellan text och bakgrund. Det avser i praktiken att personer med nedsatt syn eller färgseende kan uppleva svårigheter med att läsa texten om kontrasten är otillräcklig. Oftast ger svart text på en vit bakgrund högsta kontrast.

De påtalade bristerna i kontrast korrigeras under början av året.

RFV övervakar tillgängligheten

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster ålägger den offentliga sektorn samt en del organisationer inom den privata och tredje sektorn att iaktta tillgänglighetskraven. I Finland utför regionförvaltningsverket tillsyn över kravuppfyllelsen.

Mer information

Tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen Maanmittauslaitos.fi

Regionförvaltningsverkets webbplats Tillgänglighetskrav.fi

Lantmäteriverket
Tjänster

Nyheter och artiklar