Hoppa till huvudinnehåll

Kartplatsen

I tjänsten får du tillgång till Lantmäteriverkets terrängkartor, flygbilder och bakgrundskartor. I denna tjänst kan du söka kartor över hela Finland med bl.a. ortnamn och koordinater. I mindre skalor visar kartan även fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar.

Tjänsten är öppen för alla och avgiftsfri. Registrering krävs inte.

Via tjänsten kan du även beställa olika slags tryckta kartprodukter. Förutom terräng- och grundkartor kan du även beställa en kartutskrift. Du kan själv välja området som visas på utskriften, utskriftens storlek och skala. Utskriften är oberoende av kartbladsindelningen.

Du kan ladda ned terrängkartor och flygbilder i digital form i Filtjänsten för avgiftsfria data.

I denna tjänst finns tidsenliga kartor, flygbilder och fastighetsgränser över hela landet. Du kan titta på flera kartlager på varandra och skapa din egen kartvy genom att justera kartlagrens opacitet.

Kartmaterial som finns på Kartplatsen

På Kartplatsen kan du titta på Lantmäteriverkets kartmaterial, flygbilder och fastigheternas lägesuppgifter.

Detaljerade produktbeskrivningar

Teckenförklaring

Terrängkarta

Terrängkartor och grundkartor är material som täcker och beskriver terrängen i hela Finland.

Bakgrundskarta

Bakgrundskartornas färger är ljusa och informationsmängden som visas på kartan är mindre än den som visas på exempelvis terrängkartor. Byggnadernas adressnummer på bakgrundskartorna kommer från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas befolkningsdatasystem (BDS).

Lättläst karta

Produkten är främst avsedd för personer med nedsatt syn, men den fungerar även som bakgrunds- och guidekarta. Jämfört med Grundkartan finns där mindre information och färre färger. Den information som visas har framhävts och kontrasten har förstärkts så att det skulle vara lättare att skilja åt olika kartobjekt.

Flygfoto

Flygbildsmaterialet baserar sig på fotograferingsflygningar som gjorts för den riksomfattande kartproduktionen.

Materialet visas endast i de mest exakta skalorna.

Terrängskuggning

Terrängskuggningen är en gråtonsbild som visar höjdskillnader i terrängen.

Fastighetsbeteckningar och Fastighetsgränser

Fastighetsbeteckningar och fastighetsgränser baserar sig på fastighetsregistret. Fastighetsindelningen är riktgivande. Fastighetens exakta geografiska utsträckning framgår av förrättningshandlingarna och terrängen.

Materialen visas endast i de mest exakta skalorna.

Adressdata

Adressökningen baserar sig på adresser i Terrängdatabasens vägnät. Sökningen hittar även adresser som inte har byggnader. Adresserna är adresspunkter som beräknats från vägdata. Adresspunkternas läge motsvarar inte nödvändigtvis byggnadernas verkliga adresser.

Namnbestånd

Namnsökningen baserar sig på Lantmäteriverkets ortnamnsregister, som innehåller alla namn på grundkartan. Det finns totalt cirka 800 000 namn.

Tips om användning av Kartplatsen

Det här är en kort beskrivning av Kartplatsens viktigaste funktioner.

Hantering av karta

Sök objekt med ortnamn, adress eller fastighetsbeteckning

Du kan bryta sökordet med ett *-tecken i början, slutet eller mitten av ordet. Sökningen visar också antalet objekt som hittats (max 500 st.).

Genom att söka på namn eller adress kan du till exempel ta reda på fastighetsbeteckningar. Gör fastighetsbeteckningarna synliga via kartlagren när du har hittat rätt plats. 

Sök objektet med fastighetsbeteckning till exempel när du vill ta reda på var en viss fastighet finns.

Fastighetsbeteckningens form kan vara nummer som skiljts åt antingen med linjer eller nollor, till exempel 12-34-5-678 eller 012034000050678.

Kartvy

Skriv ut en kartvy genom att klicka på ikonen för utskrivning i det övre högra hörnet av sidan. Om du ser ett meddelande längst upp i kartvyn blir ikonen synlig då du stänger meddelandet genom att klicka på x. Vid behov kan du utvidga kartan så att den fyller hela skärmen eller minska den genom att klicka på < >-ikonerna i menyerna till höger och vänster.

Kartverktyg

Lägg ut en egen anteckning på kartan 

Välj anteckningsverktyget i den vänstra menyn.

Ge en rubrik för din anteckning och skriv en mer detaljerad beskrivning om den.
 

Du kan dela din anteckning som en länk till exempel via e-post eller i sociala medier.

Mät avstånd eller areal

Mätverktygen finns i menyn till vänster.

Klicka på startpunkten för att mäta arealen eller avståndet. Avsluta mätningen genom att dubbelklicka. Redigera vid behov mätningen genom att dra på linjen. 

Du kan skriva ut karvyn med arealen till exempel för att bifoga den till ett köpebrev för ett outbrutet område.

Visa närmaste adress

Klicka först på ikonen i den vänstra menyn. Klicka sedan på den plats på kartan för vilken du vill se närmaste adress.

Du kan se närmaste adress, kommunen där adressen finns och dess lägeskoordinater.

Denna funktion ger också en adress till platser vid vägar där det inte finns någon byggnad.

Övriga funktioner

Koordinater och omvandling av koordinater

Kartplatsens geografiska koordinater visas i tre olika format: 
d° m' s,sss'', 2. d° m,mmmm', 3. d,ddddddd°.

Funktionen Mata in och omvandla koordinater öppnas genom att klicka på XY-ikonen som finns i kartvyns högra kant. Funktionen visar numret på det TM35-kartblad vars område punkten träffar.

Inmatning av koordinater på kartan

Mata in koordinaterna i de angivna fälten. Klicka på knappen Tillägg markör för att koordinaterna ska visas på kartan.

I geografiska koordinater kan du ersätta symbolen för grad (°) med bokstaven d.

Omvandling av egna koordinater

Välj ett koordinatsystem i rullgardinsmenyn. Koordinaterna i fälten ändras enligt det koordinatsystem du valt.

Funktionen visar också vilka koordinater som rekommenderas för nödsamtal.

Hittade du ett fel på kartan? 

Anmäl fel som du har upptäckt eller ge annan respons om Kartplatsen. Responsformuläret hittar du genom att klicka på den högra menyn.

Tryckta kartor och kartutskrifter

I Kartplatsen kan du även köpa kartor. Du kan beställa och betala kartor i avsnittet Köp kartor, som du hittar i menyn till höger.

I utbudet ingår tryckta kartor och ett verktyg för att skapa en egen kartutskrift.

Av de tryckta kartorna kan du välja grundkartor i skalorna 1:25 000/20 000 och terrängkartor i skalan 1:50 000. 

Du kan välja följande innehåll för din kartutskrift:

  • område
  • storlek
  • skala
  • informationsinnehåll, bland annat synliga fastighetsbeteckningar och gränser, koordinatkryss

Som material för din kartutskrift kan du välja mellan väderbeständig plast, väderbeständigt tyg eller papper. Du kan också få kartutskriften som en pdf-fil till din e-post. 

Tryckta kartor och kartutskrifter sänds per post. För utskrifter i pdf-format får du en nedladdningslänk till din e-post.

Så här öppnar och tittar du på kartutskrifter i pdf-format som skickats per e-post

Kartutskrifter skickas till din e-post som en nedladdningslänk. Klicka på länken och spara filen på din dator. Nedladdningslänken är giltig i 30 dagar efter beställningen. 

Om nedladdningslänken inte öppnas genom att klicka på länken i e-postmeddelandet, ska du kopiera länken och klistra in den i webbläsarens adressfält. 

Öppna sedan kartutskriften i pdf-format med programmet Adobe Reader. Klicka på ögat till vänster i programmet för att kunna välja vilken information du vill att ska visas på kartan.


 

Kartutskrifter och -filer från webbtjänsten – Kartplatsen och e-tjänsterna

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77232011058
Kartutskrift som fil A4
14,52 18,00
77232011059
Kartutskrift som fil A3
14,52 18,00
77232011060
Kartutskrift som fil A2
14,52 18,00
77232011061
Kartutskrift som fil A1
25,00 31,00
77232011062
Kartutskrift som fil A0
25,00 31,00
77232011063
Kartutskrift A3
19,35 24,00
77232011064
Kartutskrift A2
25,00 31,00
77232011065
Kartutskrift A1
29,03 36,00
77232011066
Kartutskrift A0
50,81 63,00
77232011067
Väderbeständigt material (plast eller tyg) A2
36,29 45,00
77232011068
Väderbeständigt material (plast eller tyg) A1
45,97 57,00
77232011069
Väderbeständigt material (plast eller tyg) A0
76,61 95,00

Engångsbeställda utskrifter beviljas följande rabatter:

Antalet utskrifter eller kopior   Rabattprocent
 minst 5 st.  10 %
 minst 20 st.  20 %
 minst 50 st.  30 %
 minst 100 st.  40 %

Kartplatsen är en informationstjänst som Lantmäteriverket upprätthåller och tillhandahåller på adressen asiointi.maanmittauslaitos.fi. På Kartplatsen kan du med olika sökvillkor bläddra i Lantmäteriverkets terrängkartor, flygbilder och bakgrundskartor. Dessutom finns olika kartfunktioner för att mäta sträckor och ändra koordinater. På Kartplatsen kan du beställa Lantmäteriverkets produkter. Kartplatsen är öppen för alla och avgiftsfri. Användningen förutsätter inte registrering.

Den som använder Kartplatsen ska noggrant läsa igenom dessa användningsvillkor. Genom att använda Kartplatsen meddelar du att du har läst användningsvillkoren och godkänner att de förpliktar dig. Lantmäteriverket kan ändra dessa användningsvillkor när som helst. Eventuella ändringar träder i kraft genast efter att de genomförts.

1. Lantmäteriverkets ansvar

Kartplatsen och dess innehåll presenteras som sådana och användaren använder dem på sitt eget ansvar. Lantmäteriverket ansvar inte för att Kartplatsen eller för att de uppgifter som presenteras i den är korrekta, exakta eller tillförlitliga, eller lämpliga eller tjänliga för ett visst ändamål.

Lantmäteriverket kan ta Kartplatsen eller en del av den ur bruk exempelvis på grund av underhåll, uppdatering, tekniska problem eller en annan orsak. Lantmäteriverket kan när som helst göra ändringar i Kartplatsen eller dess innehåll, hindra tillträdet till dem eller stänga Kartplatsen. Lantmäteriverket strävar efter att i mån av möjlighet på förhand informera användare om ändringar och driftavbrott som berör Kartplatsen. Denna information publiceras på Kartplatsens webbplats eller på ett annat lämpligt sätt. Eventuella ändringar träder i kraft genast efter att de genomförts.

Lantmäteriverket ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som är en följd av användningen av Kartplatsen eller dess innehåll eller av att en sådan användning förhindras.

2. Användarens ansvar

Användaren är skyldig att använda Kartplatsen enligt dessa användningsvillkor och i enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter.

Det är förbjudet att använda Kartplatsen annat än för sedvanliga syften och med sedvanliga applikationer eller utrustning. Det är exempelvis förbjudet att i omfattande sträckning lagra information från Kartplatsen med en annan applikation eller på annat sätt störa Kartplatsens funktion. Om någon använder Kartplatsen på ett sätt som stör dess funktion stängs Kartplatsens funktion av för denna användare helt och hållet.

Användaren ansvarar till fullt belopp för skador som användningen av Kartplatsen eller dess innehåll orsakar för Lantmäteriverket eller en tredje part.

3. Immaterialrättigheter

Rättigheter med anknytning till Kartplatsen, inklusive upphovsrätter och andra immateriella rättigheter tillhör Lantmäteriverket. Användaren har inte rätt att göra Kartplatsen, en karta på Kartplatsen eller en annan del av Kartplatsen tillgänglig för allmänheten genom offentlig distribution, framförande eller uppvisning, inte heller att lagra eller tillverka exemplar av den utan tillstånd som Lantmäteriverket beviljat på förhand.

Det ovan konstaterade till trots har användaren rätt att använda Kartplatsen i samband med undervisning som finansierats med offentliga medel. Användaren får från Kartplatsen kopiera, lagra och skriva ut enstaka kartor för eget bruk som avses i upphovsrättslagen (404/1961) samt för kunskapsprov. Användaren har rätt att placera ut en länk till Kartplatsen på sin egen webbplats huvudsida eller undersidor. I samband med länken ska namnet Kartplatsen synas. Via länken ska Kartplatsen öppnas i ett tomt webbläsarfönster utan ramar. Andra länkar till Kartplatsen är förbjudna.

Användaren kan få rätt att använda Lantmäteriverkets öppna kartmaterial som utnyttjas på Kartplatsen genom att ladda ned materialen i Filtjänsten för avgiftsfria data. Materialen i filtjänsten kan användas i enlighet med en CC 4.0 licens till Lantmäteriverkets avgiftsfria datamaterial. Med stöd av licensen har användaren rätt att kopiera och puclicera kartor som ingår i öppna kartmaterial enligt närmare villkor i licensen.

4. Länkar till webbplatser som upprätthålls av utomstående

På Kartplatsen kan det finnas länkar till webbplatser som upprätthålls av utomstående. Lantmäteriverket ansvarar inte för innehållet på webbplatser som upprätthålls av utomstående, inte heller för att personuppgifterna på sådana webbplatser hanteras enligt lagen.

5. Tillämpad lagstiftning och lösning av meningsskiljaktigheter

På Kartplatsen och dess användning tillämpas Finlands lag med undantag av bestämmelserna om valet av lag.

Syftet är att meningsskiljaktigheter som berör Kartplatsens användning i första hand avgörs genom förhandlingar mellan Lantmäteriverket och Kartplatsens användare. Om meningsskiljaktigheten inte kan lösas genom förhandlingar är den första rättsinstansen som avgör tvisten Helsingfors tingsrätt.

För att säkerställa att Kartplatsen fungerar lönar det sig att använda den nyaste tillgängliga versionen av alla webbläsare. Då vi utvecklar och testar tjänsten säkerställer vi att de fungerar med de vanligaste webbläsarna och deras nyaste versioner.

Det inte längre möjligt att använda Kartplatsen med Internet Explorer .

Snart kan du även ladda ner avgiftsfria material från Kartplatsen

I februari 2022 publiceras på Kartplatsen en ny version av filtjänsten för avgiftsfria data som betaversion. Under betafasen testas och utvecklas tjänsten. I början är laserskannat material 0,5 p och laserskannat material 2008–2019, höjdmodell 2 m och terrängdatabasen tillgängliga i tjänsten. Material kommer så småningom att läggas till i tjänsten. Den nuvarande filtjänsten för avgiftsfria data är i drift ända tills allt material finns tillgängligt i den nya tjänsten.

Läs mer i servicemeddelandet.
 

Status för applikationer och tjänster

Kontrollera status för applikationer och webbtjänster samt eventuella störningar. Uppgifterna uppdateras mån–fre kl. 8–16.15.