Hoppa till huvudinnehåll

Kartplatsen

I tjänsten får du tillgång till Lantmäteriverkets terrängkartor, flygbilder och bakgrundskartor. I denna tjänst kan du söka kartor över hela Finland med bl.a. ortnamn och koordinater. I mindre skalor visar kartan även fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar.

Tjänsten är öppen för alla och avgiftsfri. Registrering krävs inte.

Via tjänsten kan du även beställa olika slags tryckta kartprodukter. Förutom terräng- och grundkartor kan du även beställa en kartutskrift. Du kan själv välja området som visas på utskriften, utskriftens storlek och skala. Utskriften är oberoende av kartbladsindelningen.

Du kan ladda ned terrängkartor och flygbilder i digital form i Filtjänsten för avgiftsfria data.

I denna tjänst finns tidsenliga kartor, flygbilder och fastighetsgränser över hela landet. Du kan titta på flera kartlager på varandra och skapa din egen kartvy genom att justera kartlagrens opacitet.

Kartmaterial som finns på Kartplatsen

På Kartplatsen kan du titta på Lantmäteriverkets kartmaterial, flygbilder och fastigheternas lägesuppgifter.

Detaljerade produktbeskrivningar

Teckenförklaring

Terrängkarta

Terrängkartor och grundkartor är material som täcker och beskriver terrängen i hela Finland.

Bakgrundskarta

Bakgrundskartornas färger är ljusa och informationsmängden som visas på kartan är mindre än den som visas på exempelvis terrängkartor. Byggnadernas adressnummer på bakgrundskartorna kommer från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas befolkningsdatasystem (BDS).

Lättläst karta

Produkten är främst avsedd för personer med nedsatt syn, men den fungerar även som bakgrunds- och guidekarta. Jämfört med Grundkartan finns där mindre information och färre färger. Den information som visas har framhävts och kontrasten har förstärkts så att det skulle vara lättare att skilja åt olika kartobjekt.

Flygfoto

Flygbildsmaterialet baserar sig på fotograferingsflygningar som gjorts för den riksomfattande kartproduktionen.

Materialet visas endast i de mest exakta skalorna.

Terrängskuggning

Terrängskuggningen är en gråtonsbild som visar höjdskillnader i terrängen.

Fastighetsbeteckningar och Fastighetsgränser

Fastighetsbeteckningar och fastighetsgränser baserar sig på fastighetsregistret. Fastighetsindelningen är riktgivande. Fastighetens exakta geografiska utsträckning framgår av förrättningshandlingarna och terrängen.

Materialen visas endast i de mest exakta skalorna.

Adressdata

Adressökningen baserar sig på adresser i Terrängdatabasens vägnät. Sökningen hittar även adresser som inte har byggnader. Adresserna är adresspunkter som beräknats från vägdata. Adresspunkternas läge motsvarar inte nödvändigtvis byggnadernas verkliga adresser.

Namnbestånd

Namnsökningen baserar sig på Lantmäteriverkets ortnamnsregister, som innehåller alla namn på grundkartan. Det finns totalt cirka 800 000 namn.

Kartplatsens funktioner

Nedan finns en kort beskrivning av alla funktioner på Kartplatsen och kända brister i tjänstens funktion. Denna sida uppdateras allteftersom Kartplatsen uppdateras.

Hantering av kartan

 • flytta på kartan genom att zooma med musen eller på tangentbordet
 • välj kartlager och justera opacitet
 • sök med ortnamn och adress
  • avbryt sökord med *-tecken i början, slutet eller mitten av ordet
  • visa antalet sökresultat (max. 500 st.)
 • sökning med fastighetsbeteckning
  • fastighetsbeteckningens format är t.ex. 12-34-5-678 eller 01203400050678
 • skriv ut kartvyn
 • skicka respons/korrigeringsförslag om kartor
 • utvidga kartan så att den täcker hela skärmen genom att förminska menyer
 • använd tjänsten med mobil utrustning

Kartverktyg

 • egen anteckning
  • kan delas som en länk per e-post eller via sociala medier.
 • mät sträckan
  • möjligt att justera mätningen genom att dra på linjen
 • mät arealen
  • möjligt att justera mätningen genom att dra på linjen
 • visa närmaste adress
 • visa mera information om objekt som skapats på eller hämtats till kartan

Koordinater och koordinatomvandlingar

 • visa koordinater
  • geografiska koordinater visas i tre olika format (d° m' s,sss'', d° m,mmmm', d,ddddddd°)
  • visa numret på det TM35-kartblad på vilket punkten ligger
  • visa punktens nödsamtalskoordinater
 • mata in koordinater på kartan
 • omvandla egna koordinater
 • i geografiska koordinater kan gradtecknet (°) ersättas med d

Köp en karta

 • nätbetalning används
 • tryckta kartor
  • grundkartor 1:25 000/20 000
  • terrängkartor 1:50 000
 • egen kartutskrift, alternativ som kan väljas:
  • område
  • storlek
  • skala
  • informationsinnehåll, bl.a. fastighetsbeteckningar och gränser synliga, koordinatkryss
  • material
   • väderbeständigt material (plast eller tyg) + pdf
   • papper + pdf
   • pdf
 • engångsbeställningar av utskrifter och filer beviljas rabatt enligt följande:
  • minst 5 st., rabatt 10 %
  • minst 20 st., rabatt 20 %
  • minst 50 st., rabatt 30 %
  • minst 100 st., rabatt 40 %

Övrigt

Kartplatsen fungerar på finska, svenska och engelska.

Kartutskrifter och -filer från webbtjänsten – Kartplatsen och e-tjänsterna

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77232011058
Kartutskrift som fil A4
14,52 18,00
77232011059
Kartutskrift som fil A3
14,52 18,00
77232011060
Kartutskrift som fil A2
14,52 18,00
77232011061
Kartutskrift som fil A1
25,00 31,00
77232011062
Kartutskrift som fil A0
25,00 31,00
77232011063
Kartutskrift A3
19,35 24,00
77232011064
Kartutskrift A2
25,00 31,00
77232011065
Kartutskrift A1
29,03 36,00
77232011066
Kartutskrift A0
50,81 63,00
77232011067
Väderbeständigt material (plast eller tyg) A2
36,29 45,00
77232011068
Väderbeständigt material (plast eller tyg) A1
45,97 57,00
77232011069
Väderbeständigt material (plast eller tyg) A0
76,61 95,00

Engångsbeställda utskrifter beviljas följande rabatter:

Antalet utskrifter eller kopior   Rabattprocent
 minst 5 st.  10 %
 minst 20 st.  20 %
 minst 50 st.  30 %
 minst 100 st.  40 %

Kartplatsen är en informationstjänst som Lantmäteriverket upprätthåller och tillhandahåller på adressen asiointi.maanmittauslaitos.fi. På Kartplatsen kan du med olika sökvillkor bläddra i Lantmäteriverkets terrängkartor, flygbilder och bakgrundskartor. Dessutom finns olika kartfunktioner för att mäta sträckor och ändra koordinater. På Kartplatsen kan du beställa Lantmäteriverkets produkter. Kartplatsen är öppen för alla och avgiftsfri. Användningen förutsätter inte registrering.

Den som använder Kartplatsen ska noggrant läsa igenom dessa användningsvillkor. Genom att använda Kartplatsen meddelar du att du har läst användningsvillkoren och godkänner att de förpliktar dig. Lantmäteriverket kan ändra dessa användningsvillkor när som helst. Eventuella ändringar träder i kraft genast efter att de genomförts.

1. Lantmäteriverkets ansvar

Kartplatsen och dess innehåll presenteras som sådana och användaren använder dem på sitt eget ansvar. Lantmäteriverket ansvar inte för att Kartplatsen eller för att de uppgifter som presenteras i den är korrekta, exakta eller tillförlitliga, eller lämpliga eller tjänliga för ett visst ändamål.

Lantmäteriverket kan ta Kartplatsen eller en del av den ur bruk exempelvis på grund av underhåll, uppdatering, tekniska problem eller en annan orsak. Lantmäteriverket kan när som helst göra ändringar i Kartplatsen eller dess innehåll, hindra tillträdet till dem eller stänga Kartplatsen. Lantmäteriverket strävar efter att i mån av möjlighet på förhand informera användare om ändringar och driftavbrott som berör Kartplatsen. Denna information publiceras på Kartplatsens webbplats eller på ett annat lämpligt sätt. Eventuella ändringar träder i kraft genast efter att de genomförts.

Lantmäteriverket ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som är en följd av användningen av Kartplatsen eller dess innehåll eller av att en sådan användning förhindras.

2. Användarens ansvar

Användaren är skyldig att använda Kartplatsen enligt dessa användningsvillkor och i enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter.

Det är förbjudet att använda Kartplatsen annat än för sedvanliga syften och med sedvanliga applikationer eller utrustning. Det är exempelvis förbjudet att i omfattande sträckning lagra information från Kartplatsen med en annan applikation eller på annat sätt störa Kartplatsens funktion. Om någon använder Kartplatsen på ett sätt som stör dess funktion stängs Kartplatsens funktion av för denna användare helt och hållet.

Användaren ansvarar till fullt belopp för skador som användningen av Kartplatsen eller dess innehåll orsakar för Lantmäteriverket eller en tredje part.

3. Immaterialrättigheter

Rättigheter med anknytning till Kartplatsen, inklusive upphovsrätter och andra immateriella rättigheter tillhör Lantmäteriverket. Användaren har inte rätt att göra Kartplatsen, en karta på Kartplatsen eller en annan del av Kartplatsen tillgänglig för allmänheten genom offentlig distribution, framförande eller uppvisning, inte heller att lagra eller tillverka exemplar av den utan tillstånd som Lantmäteriverket beviljat på förhand.

Det ovan konstaterade till trots har användaren rätt att använda Kartplatsen i samband med undervisning som finansierats med offentliga medel. Användaren får från Kartplatsen kopiera, lagra och skriva ut enstaka kartor för eget bruk som avses i upphovsrättslagen (404/1961) samt för kunskapsprov. Användaren har rätt att placera ut en länk till Kartplatsen på sin egen webbplats huvudsida eller undersidor. I samband med länken ska namnet Kartplatsen synas. Via länken ska Kartplatsen öppnas i ett tomt webbläsarfönster utan ramar. Andra länkar till Kartplatsen är förbjudna.

Användaren kan få rätt att använda Lantmäteriverkets öppna kartmaterial som utnyttjas på Kartplatsen genom att ladda ned materialen i Filtjänsten för avgiftsfria data. Materialen i filtjänsten kan användas i enlighet med en CC 4.0 licens till Lantmäteriverkets avgiftsfria datamaterial. Med stöd av licensen har användaren rätt att kopiera och puclicera kartor som ingår i öppna kartmaterial enligt närmare villkor i licensen.

4. Länkar till webbplatser som upprätthålls av utomstående

På Kartplatsen kan det finnas länkar till webbplatser som upprätthålls av utomstående. Lantmäteriverket ansvarar inte för innehållet på webbplatser som upprätthålls av utomstående, inte heller för att personuppgifterna på sådana webbplatser hanteras enligt lagen.

5. Tillämpad lagstiftning och lösning av meningsskiljaktigheter

På Kartplatsen och dess användning tillämpas Finlands lag med undantag av bestämmelserna om valet av lag.

Syftet är att meningsskiljaktigheter som berör Kartplatsens användning i första hand avgörs genom förhandlingar mellan Lantmäteriverket och Kartplatsens användare. Om meningsskiljaktigheten inte kan lösas genom förhandlingar är den första rättsinstansen som avgör tvisten Helsingfors tingsrätt.

För att säkerställa att Kartplatsen fungerar lönar det sig att använda den nyaste tillgängliga versionen av alla webbläsare. Då vi utvecklar och testar tjänsten säkerställer vi att de fungerar med de vanligaste webbläsarna och deras nyaste versioner.

Det inte längre möjligt att använda Kartplatsen med Internet Explorer .

Snart kan du även ladda ner avgiftsfria material från Kartplatsen

I februari 2022 publiceras på Kartplatsen en ny version av filtjänsten för avgiftsfria data som betaversion. Under betafasen testas och utvecklas tjänsten. I början är laserskannat material 0,5 p och laserskannat material 2008–2019, höjdmodell 2 m och terrängdatabasen tillgängliga i tjänsten. Material kommer så småningom att läggas till i tjänsten. Den nuvarande filtjänsten för avgiftsfria data är i drift ända tills allt material finns tillgängligt i den nya tjänsten.

Läs mer i servicemeddelandet.
 

Status för applikationer och tjänster

Kontrollera status för applikationer och webbtjänster samt eventuella störningar. Uppgifterna uppdateras mån–fre kl. 8–16.15.