Råmärken

Sök i denna produktgrupp:

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7801405434
Bultröse med siktdel
21,00 26,04
7801405435
Bultröse utan siktdel
12,00 14,88
7801407006
Råpåle för vägområde
4,00 4,96
7801405432
Rörröse med siktdel
23,00 28,52
7801405436
Skogsrörröse
41,00 50,84
7801407009
Skogsstångröse
41,00 50,84
7801407008
Stångröse med siktdel
23,00 28,52

I avgifterna ingår de genomsnittliga kostnader vid Lantmäteriverket för anskaffning, lagring och hantering av råmärken och råpålar. Lantmäteriverket säljer råmärken och råpålar endast i samband med uppdrag som prissätts på företagsekonomiska grunder och som en del av de tjänster som ingår i dessa uppdrag. Utöver ovan nämnda avgifter tas i sådana fall även ut mervärdesskatt. I samband med fastighetsförrättningar ingår kostnaderna för råmärken i fastighetsförrättningsavgiften.