Lägenhetsuppgifter och registerutdrag och utskrifte

Etsi tästä tuoteryhmästä:

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7488101000
Bolagets aktiebok
18,00 Ingen moms
7488101001
Offentlig aktiebok
18,00 Ingen moms
7488101002
Aktielägenhetsutskrift, omfattande
18,00 Ingen moms
7488101003
Aktielägenhetsutskrift, begränsad
18,00 Ingen moms
7488101008
Annat utskrift ur bostadsdatasystemet
18,00 Ingen moms
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7488101004
Bolagets aktiebok från e-tjänsten
14,00 Ingen moms
7488101005
Aktiebok från e-tjänsten, offentlig
14,00 Ingen moms
7488101006
Aktielägenhetsutskrift från e-tjänsten
14,00 Ingen moms
7488101007
Aktielägenhetsutskrift från e-tjänsten, begränsad
14,00 Ingen moms