Utskrifter ur lägenhets- och lokaldatasystemet som fås från kundservice eller med webblankett

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7488101000
Bolagets aktiebok
18,00 Ingen moms
7488101001
Offentlig aktiebok
18,00 Ingen moms
7488101002
Aktielägenhetsutskrift, omfattande
18,00 Ingen moms
7488101003
Aktielägenhetsutskrift, begränsad
18,00 Ingen moms
7488101008
Annat utskrift ur bostadsdatasystemet
18,00 Ingen moms