Utskrifter ur lägenhets- och lokaldatasystemet som fås från kundservice eller med webblankett

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7488101000
Aktiebok
18,00 Ingen moms
7488101001
Aktiebok, begränsad
18,00 Ingen moms
7488101002
Aktielägenhetsutskrift
18,00 Ingen moms
7488101003
Aktielägenhetsutskrift, begränsad
18,00 Ingen moms
7488101008
Annat utskrift ur bostadsdatasystemet
18,00 Ingen moms