Hoppa till huvudinnehåll

Nya datamaterial har lagts till i Kartplatsens Nedladdningstjänst för öppna data (BETA)

I betaversionen av Filtjänsten för avgiftsfria data, som öppnades i mars, har nu följande datamaterial lagts till för att kunna laddas ned i form av material över hela Finland eller kartbladsvis:

    • Terrängkart (raster)
    • Terrängkart (vektor)
    • Bakgrundskart (raster)
    • Namnbestånd
    • Terrängskuggning
 
Nedladdningsfunktionen för datamaterialen hittar du i menyn i den högra marginalen på Kartplatsen under punkten "Ladda ner öppna data".

Det är nu även möjligt att ladda ner filmetadata från tjänsten. Dessutom har mindre reparationer gjorts på tjänsten.

Nya datamaterial läggs till i tjänsten så småningom under året. Avsikten är att ta i bruk produktionsversionen av tjänsten under år 2022. Till dess kan den nuvarande Filtjänsten för avgiftsfria data användas normalt som innehåller alla tillgängliga öppna data från Lantmäteriverket.

Användarna av gränssnittet OGC API Processes, som fungerar som en bakgrundstjänst för användargränssnittstjänsten, har sedan 17.5 haft tillgång till en större mängd datamaterial. Förutom datamaterialen i gränssnittet erbjuder bakgrundstjänsten följande datamaterial via gränssnittet över hela Finland eller kartbladsvis:

    • Terrängkart (raster) (hela Finland)
    • Bakgrundskart (raster) (hela Finland)
    • Terrängskuggning
    • Lantmäteriverkets ortofoton
    • Höjdzoner (raster)
    • Höjdmodell 10 m

Mera information (på finska) om användningen av gränssnittet OGC API Processes.

Du kan ge respons på betaversionerna av Filtjänsten för avgiftsfria data och gränssnittet OGC API Processes via blanketten (på finska). Utgående från responsen utvecklar vi tjänsten vidare.


Tidigare servicemeddelanden.
 

Senaste servicemeddelanden