Lantmäteriverkets ortofoton

Lantmäteriverkets ortofoton är ett flygbildsmaterial som täcker hela landet. Ortofoton motsvarar kartor till geometrin.

Ortofoton uppdateras med 3-10 års mellanrum.

Produkten ingår i Lantmäteriverkets öppna data. Mera information: Anskaffningssidan för avgiftsfritt material http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/terrangdata-och-anskaffning-av-dem

Ändamål:

Ortofoton används vid kartläggning samt planering och uppföljning av omgivningen. Ortofoton i färg och i svartvitt lämpar sig för planering och som bakgrundsmaterial för olika kartpresentationer medan ortofoton i IR-färg är bra t.ex. i skogsinventering.

Geografisk utsträckning
Hela Finland
Ansvarig part

Lantmäteriverket

Pixelstorlek
0.25 m
0.5 m
Rumslig representation
Raster
Informationsinnehåll

Produktversioner

Film, svartvit

Pixelstorlek 0,5 meter.

Normalstorlek 10 000 x 10 000 pixlar (generalbladindelning, KKS).

Normalstorlek 12 000 x 12 000 pixlar (TM35-bladindelning, ETRS-TM35FIN) består av högst 256 olika grånyansvalörer (8 bit).

Film, färg-IR

Pixelstorlek 0,5 m.

Normalstorlek 10 000 x 10 000 pixlar (generalbladindelning, KKS)

normalstorlek 12 000 x 12 000 pixlar (TM35-bladindelning, ETRS-TM35FIN) består av tre färgkanaler (när-IR, röd, grön).

Respektive färgkanal innehåller högst 256 olika nyansvalörer (8 bit).

Digifoto, färg

Pixelstorlek 0,5 m.

Normalstorlek 12 000 x 12 000 pixlar (TM35-bladindelning, ETRS-TM35FIN) består av tre färgkanaler (röd, grön, blå).

Respektive färgkanal innehåller högst 256 olika nyansvalörer (8 bit).

Digifoto, färg-IR

Pixelstorlek 0,5 m.

Normalstorlek 12 000 x 12 000 pixlar (TM35-bladindelning, ETRS-TM35FIN) består av tre färgkanaler (när-IR, röd, grön).

Respektive färgkanal innehåller högst 256 olika nyansvalörer (8 bit).

Digifoto, färg

Pixelstorlek 0,25 m.

Normalstorlek 6 000 x 6 000 pixlar (TM35-bladindelning, ETRS-TM35FIN) består av tre färgkanaler (röd, grön, blå).

Respektive färgkanal innehåller högst 256 olika nyansvalörer (8 bit).

Digifoto, färg-IR

Pixelstorlek 0,25 m.

Normalstorlek 6 000 x 6 000 pixlar (TM35-bladindelning, ETRS-TM35FIN) består av tre färgkanaler (när-IR, röd, grön).

Respektive färgkanal innehåller högst 256 olika nyansvalörer (8 bit).

Upprätthållande

Produktversionerna Digifoto, färg 0,5 m och Digifoto, färg-IR 0,5 m uppdateras med 3–10 års mellanrum, beroende på området. De mest tidsenliga materialen är tillgängliga via gränssnittstjänsterna och visningstjänsterna.

Övriga produktversioner saknar underhållsplan.

Täckningsindexen (kartor) finns på adressen https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/terrangdata-och-anskaffning-av-dem/uppratthallande-av

Tillkomsthistorik

Lantmäteriverkets ortofotomaterial är det ända flygbildsmaterial i Finland som täcker hela landet.

Ortofoton är tillgängliga från och med år 1995. Från och med år 2009 har ortofoton varit tillgängliga i färg och färg-infrarött format. Till och med år 2007 har koordinatsystemet som använts vid fotograferingen varit KKS (kartverkskoordinatsystemets zoner). Från och med år 2008 har koordinatsystemet ETRS89/TM35FIN använts.

Från och med år 2014 har ortofoton varit tillgängliga i pixelstorleken 0,25 meter över slumpmässiga områden.

Ett ortofotos noggrannhet beror bland annat på den sensor som använts vid flygfotograferingen, fotograferingshöjden och den höjdmodell som använts vid korrigering av ortofotot ifråga. Höjdmodellen påverkar mest ortofotonas geometriska noggrannhet. Ortofotonas lägesnoggrannhet är 0,5–2 m.

Produkten lämpar sig att skrivas ut i skala från 1:1 000.

Överensstämmelse
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1089/2010, av den 23 november 2010, om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster
2010-12-08
Produkten uppfyller specifikationerna.
Begränsning av tillgänglighet

no limitations to public access

Referenssystem för koordinater
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
N2000 height (EPSG:3900)
Format
Tiff (tfw)
Mera information

Ortofotonas metadata skickas vid behov.

Lantmäteriets ortofoton

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103010030
Ortofoton, första bilden (max. 6 km * 6 km)
92,02 114,10
77103010031
Ortofoton, följande bilder
15,73 19,51
77103010032
Ortofoton, hela Finland
3150,00 3 906,00
77103010033
Ortofoton, alla nya bilder som skapats under ett år
1575,00 1 953,00
Inte baserad på en förrättning