Hoppa till huvudinnehåll

Namnbestånd

Lantmäteriverkets ortnamnsprodukterna finns tillgängliga från söktjänster och filer. Söktjänstens produkter och filer består av ortnamns- och kartnamnsprodukter.

Ortnamnsprodukterna innehåller uppgifter om cirka 800 000 namngivna platser och deras namn på olika språk. Uppgifter om plats är bland andra platstyp, planläge och höjd över havet, och uppgifter om namn är bland annat dess stavning som granskats av Institutet för de inhemska språken samt språk (finska, svenska, nordsamiska, enaresamiska eller skoltsamiska). I ortnamnsprodukterna förekommer respektive plats och dess namn (ett eller flera) bara en gång.

Kartnamnsprodukterna innehåller de ortnamn som valts med i Lantmäteriverkets nio standardkartprodukter och uppgifter om deras kartografiska presentation. Uppgifterna omfattar namnets läge på kartan, exempelvis koordinaterna för karttextens vänstra nedre hörn, textens riktning och böjning samt typografiska uppgifter, exempelvis textens typsnitt, storlek och färg. Namnet på en plats, exempelvis en å, kan förekomma som kartnamn flera gånger i samma kartprodukt.

Ändamål:

Kontrollerade och uppdaterade namnbeståndsuppgifter betjänar exempelvis den exakta kommunikationen mellan myndigheter och media, geokodning, geodatasystem, kartproduktion, söktjänster för ortnamn i kartappar, nationell och internationell standardisering av ortnamn, namnbeståndsplanering, forskning inom olika branscher samt alla som behöver information om vilket som är det rätta eller rekommenderade sättet att skriva namnet på en viss ort.

Geografisk utsträckning
Hela Finland
Ansvarig part

Lantmäteriverket

Rumslig representation
Vektor
Rumslig representation info
Endast geometri
Informationsinnehåll

WFS och OGC API Features tjänster och filer med namnbeståndSöktjänster för namnbestånd är Söktjänsten för namnbestånd (WFS) https://www.maanmittauslaitos.fi/nimiston-kyselypalvelu-wfs (på finska) och Söktjänsten för namnbestånd (OGC API Features) https://www.maanmittauslaitos.fi/nimiston-kyselypalvelu-ogc-api (på finska).

Gränssnittsprodukterna av Söktjänsten för namnbestånd (WFS) är

• Platser

• Ortnamn

• Kartnamn.

Gränssnittsprodukterna av Söktjänsten för namnbestånd service (OGC API Features) är

• Platser

• Ortnamn

• Ortnamn, förenklad

• Kartnamn

Namnbeståndsprodukterna som GML-filerna kan laddas ned via Lantmäteriverkets filtjänst för avgiftsfria data https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/e-tjanster/filtjanst-avgiftsfria-data. Produkterna innehåll motsvarar gränssnittsprodukterna och deras schema i Söktjänsten för namnbestånd (WFS eller OGC API Features). I en fil finns alltid materialet över hela landet. WFS-produkterna kommer att tas bort från tjänsten i maj 2022.

Produkterna är

• Platser

• Ortnamn

• Ortnamn, förenklad (endast OGC API Features schema)

• Kartnamn 1:25 000

• Kartnamn 1:50 000

• Kartnamn 1:100 000

• Kartnamn 1:250 000

• Kartnamn 1:500 000

• Kartnamn 1:1 miljon

• Kartnamn 1:2 miljon

• Kartnamn 1:4,5 miljon

• Kartnamn 1:8 miljon

Namnbeståndet i Grundkartan1:25 000 (Kartnamn 1:25 000) finns tillgänglig även som GML-namnbeståndselement i Terrängdatabasen, se Terrängdatabasens delelement (på finska):

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2020/06/Maastotietokannan%20sis%C3%A4ll%C3%B6n%20kuvaus%20teemoittain_p%C3%A4ivitys_2020.pdf

Namnbeståndet i Terrängkarta 1:100 000 och 1:250 000 (Kartnamn 1:100 000 och Kartnams 1:250 000) och i Generalkarta 1:1 000 000 och 1:4 500 000 (Kartnamn 1:1 miljon och Kartnamn 1:4,5 miljon) finns tillgänglig som en del av vektorprodukterna i motsvarande kartuppsättningar, se

https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/produktbeskrivningar/terrangkartserien-vektor

Upprätthållande

Söktjänsten för namnbestånd (WFS) och Söktjänsten för namnbestånd (OGC API Features) uppdateras en gång i dygn. Namnbeståndets GML-filer i Filtjänsten för avgiftsfria data uppdateras tre gånger om året.

Tillkomsthistorik

Namnbeståndsprodukterna baserar sig på Lantmäteriverkets ortnamnsregister. Materialet i registret har granskats av Institutet för de inhemska språken.

Överensstämmelse
2010-12-08

Överensstämmelse har ännu inte värderats.

Produkten uppfyller inte specifikationerna.
Distributör

Lantmateriverket kundservice@lantmateriverket.fi

Villkor för tillgång och användning

Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Begränsning av tillgänglighet

no limitations to public access

Referenssystem för koordinater
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
Format
XML/GML, GeoJSON

Hanteringsavgifter för namnbestånd

Materialet och hanteringen av det är avgiftsfria då materialet levereras via webbplatsen: https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/terrangdata-och-anskaffning-av-dem. Material och hantering är också avgiftsfria då materialet levereras via gränssnittet Söktjänsten för namnbestånd (WFS) när antalet sökningar per dygn är högst 300.

När materialet levereras på något annat sätt debiteras en hanteringsavgift som baserar sig på använd arbetstid. Minimidebiteringstiden är 15 minuter.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7710306791
Namnbestånd, materialhanteringsavgift (€/h)
92,02 114,10

Söktjänsten för namnbestånd (WFS)

Nya avtal ingås inte längre.

Materialet är gratis. För tjänsten tas en underhållsavgift ut baserat på sökmängden. Minimiavgiften är 220 €/år (272,80 € år, inkl. 24 % moms). Avgiften fastställs enligt den faktiska sökmängden. I tabellen anges underhållsavgifternas belopp för vissa sökmängder.

Sökterm Antal sökningar (antal per år) Underhållsavgifter
20 000 220,00 € 272,80€
50 000 319,00 € 395,56 €
100 000 462,00 € 572,88 €
200 000 649,00 € 804,76 €
500 000 1 023,00 € 1 268,52 €
1 000 000 1 441,00 € 1 786,84 €
2 000 000 2 035,00 € 2 523,40 €
5 000 000 3 212,00 € 3 982,88 €
10 000 000 4 554,00 € 5 646,96 €
20 000 000 6 435,00 € 7 979,40 €
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
2105
Namnbestånd-WFS minimiavgift
220,00 272,80
Inte baserad på en förrättning