Namnbestånd

Namnbeståndets GML-filer består av ortnamns- och kartnamnsprodukter.

Ortnamnsprodukterna innehåller uppgifter om cirka 800 000 namngivna platser och deras namn på olika språk. Uppgifter om plats är bland andra platstyp, planläge och höjd över havet, och uppgifter om namn är bland annat dess stavning som granskats av Institutet för de inhemska språken samt språk (finska, svenska, nordsamiska, enaresamiska eller skoltsamiska). I ortnamnsprodukterna förekommer respektive plats och dess namn (ett eller flera) bara en gång.

Kartnamnsprodukterna innehåller de ortnamn som valts med i Lantmäteriverkets nio standardkartprodukter och uppgifter om deras kartografiska presentation. Uppgifterna omfattar namnets läge på kartan, exempelvis koordinaterna för karttextens vänstra nedre hörn, textens riktning och böjning samt typografiska uppgifter, exempelvis textens typsnitt, storlek och färg. Namnet på en plats, exempelvis en å, kan förekomma som kartnamn flera gånger i samma kartprodukt.

Filerna i Namnbeståndet är GML-filer, vars innehåll motsvarar gränssnittsprodukterna i Söktjänsten för namnbestånd (WFS). I en fil finns alltid materialet över hela landet. Det finns två ortnamnsprodukter (Orter och Ortnamn) och nio kartnamnsprodukter, en för varje kartprodukt (kartskala).

Namnbeståndsprodukterna kan laddas ned via Lantmäteriverkets filtjänst för avgiftsfria data https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta/?lang=sv

Ändamål:

Kontrollerade och uppdaterade namnbeståndsuppgifter betjänar exempelvis den exakta kommunikationen mellan myndigheter och media, geokodning, geodatasystem, kartproduktion, söktjänster för ortnamn i kartappar, nationell och internationell standardisering av ortnamn, namnbeståndsplanering, forskning inom olika branscher samt alla som behöver information om vilket som är det rätta eller rekommenderade sättet att skriva namnet på en viss ort.

Geografisk utsträckning
Hela Finland
Ansvarig part

Lantmäteriverket

Rumslig representation info
Endast geometri
Informationsinnehåll

WFS tjänst och filer med namnbestånd

Informationsinnehållet i Namnbeståndets GML-filer motsvarar informationsinnehållet och XML-schemat i tre gränssnittsprodukter i Söktjänsten för namnbestånd (WFS): Platser, Ortnamn och Kartnamn. Med varje produkt levereras produktens schema och definitionerna av koderna som använts i produkten som egna XML-filer.

GML-filernas kunddokumentation och tekniska dokumentation är den samma som den motsvarande för Söktjänsten för namnbestånd (WFS), se http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/kartta-ja-paikkatietojen-rajapintapalvelut-3.

Namnbeståndets GML-filer:

Platser (ca 800 000 platser och namn)

Alla platser och namn i Ortnamnsregistret. Informationsinnehållet motsvarar produkten Ortnamn, men informationsstrukturen är annorlunda.

Ortnamn (ca 800 000 platser och namn)

Alla platser och namn i Ortnamnsregistret. Informationsinnehållet motsvarar produkten Platser, men informationsstrukturen är annorlunda.

Kartnamn 1:25 000 (ca 800 000 namn)

Namnbeståndet i Grundkartan. Finns tillgänglig även som GML-namnbeståndselement i Terrängdatabasen, se Terrängdatabasens delelement:

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2017/05/Maastotietokannan%20sis%C3%A4lt%C3%B6%20teemoittain_0.pdf

Kartnamn 1:50 000 (ca 360 000 namn)

Namnbeståndet i Terrängkarta 1:50 000.

Kartnamn 1:100 000 (ca 170 000 namn)

Namnbeståndet i Terrängkarta 1:100 000. Tillgänglig även som en del av produkten Terrängkarta 1:100 000, se

http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/produktbeskrivningar

Kartnamn 1:250 000 (ca 45 000 namn)

Namnbeståndet i Terrängkarta 1:250 000. Tillgänglig även som en del av produkten Terrängkarta 1:250 000, se

http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/produktbeskrivningar

Kartnamn 1:500 000 (ca 10 500 namn)

Namnbeståndet i Terrängkarta 1:500 000.

Kartnamn 1:1 000 000 (ca 2 600 namn)

Namnbeståndet i Generalkarta 1:1 000 000. Tillgänglig även som en del av produkten Generalkarta 1:1 000 000, se

http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/produktbeskrivningar

Kartnamn 1:2 000 000 (ca 700 namn)

Namnbeståndet i Generalkarta 1:2 000 000.

Kartnamn 1:4 500 000 (ca 250 namn)

Namnbeståndet i Generalkarta 1:1 000 000. Tillgänglig även som en del av produkten Generalkarta 1:4 500 000, se

http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/produktbeskrivningar

Kartnamn 1:8 000 000 (ca 30 namn)

Namnbeståndet i Generalkarta 1:8 000 000.

Upprätthållande

Söktjänsten för namnbestånd (WFS) uppdateras med en veckas mellanrum. Namnbeståndets GML-filer i Filtjänsten för avgiftsfria data uppdateras tre gånger om året.

Tillkomsthistorik

Namnbeståndsprodukterna baserar sig på Lantmäteriverkets ortnamnsregister. Materialet i registret har granskats av Institutet för de inhemska språken.

Överensstämmelse
Definition av informationsprodukten: Höjd, KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1089/2010, av den 23 november 2010, om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster
2010-12-08

Överensstämmelse har ännu inte värderats.

Produkten uppfyller inte specifikationerna.
Distributör

Lantmateriverket kundservice@lantmateriverket.fi

Villkor för tillgång och användning

Namnbeståndets GML-filer ingår i Lantmäteriverkets öppna data. Licens till avgiftsfria datamaterial http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/oppnadata-licens-cc40.

Mera information: Terrängdata och anskaffning av dem.

http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/terrangdata-och-anskaffning-av-dem.

I filerna i Namnbeståndet finns alltid materialet över hela landet. Namnbeståndet är tillgängligt även som en gränssnittstjänst Söktjänsten för namnbestånd (WFS) http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/kartta-ja-paikkatietojen-rajapintapalvelut-3

Begränsning av tillgänglighet

Lantmäteriverket äger upphovsrätten och de övriga immateriella rättigheterna till Namnbeståndet. Datamaterialet är inte sekretessbelagt. Den offentliga tillgängligheten till materialet har inte begränsats med stöd av INSPIRE-direktivet.

Referenssystem för koordinater
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
Format
en zip-packad XML/GML-fil

Namnsbestånd

Materialet och hanteringen av det är avgiftsfria då materialet levereras via webbplatsen: https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/terrangdata-och-anskaffning-av-dem. Material och hantering är också avgiftsfria då materialet levereras via gränssnittet Söktjänsten för namnbestånd (WFS) när antalet sökningar per dygn är högst 300.

När materialet levereras på något annat sätt debiteras en hanteringsavgift som baserar sig på använd arbetstid. Minimidebiteringstiden är 15 minuter.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7710306791
Namnbestånd materialhanteringsavgift €/h
92,02 114,10

Söktjänsten för namnbestånd (WFS)

Sökterm Antal sökningar (antal per år) Underhållsavgifter (euro per år)
Exkl. moms Moms 24 %
20 000 190,00 € 235,60 €
50 000 290,00 € 359,60 €
100 000 420,00 € 520,80 €
200 000 590,00 € 731,60 €
500 000 930,00 € 1 153,20 €
1 000 000 1 310,00 € 1 624,40 €
2 000 000 1 850,00 € 2 294,00 €
5 000 000 2 920,00 € 3 620,80 €
10 000 000 4 140,00 € 5 133,60 €
20 000 000 5 850,00 € 7 254,00 €
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
2105
Namnbestånd-WFS minimiavgift
200,00 248,00
Inte baserad på en förrättning