Hoppa till huvudinnehåll

Höjdzoner

Höjdzoner är ett rastermaterial som visualiserar terrängens höjdklasser och som täcker hela Finland. Höjdzoner har beräknats till fyra produktversioner vars pixelstorlekar är 32, 64, 128 och 512 meter. Materialet innehåller inga höjdvärden utan skapar en färgbild som visualiserar terrängens höjd över havet som zoner. Höjdzoner är tillgänglig i en version som täcker hela landet och i versioner som täcker ett avgränsat område.

Produkten ingår i Lantmäteriverkets öppna data. Mera information: Terrängdata och anskaffning av dem http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/terrangdata-och-anskaffning-av-dem.

Ändamål:

Materialet Höjdzoner kan användas som ett bakgrundskartmaterial för att visualisera terrängens topografi (höjd över havet).

Geografisk utsträckning
Hela Finland
Ansvarig part

Lantmäteriverket

Pixelstorlek
32 m
64 m
128 m
512 m
Rumslig representation
Raster
Förteckningen

En förteckning över återgivningssättet av materialet Höjdzoner finns på adressen (på Finska):

http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/korkeusvyohykerasteri_legenda.pdf

Informationsinnehåll

Versioner av materialet Höjdzoner:

Höjdzon pixelstorlek 32 m

Höjdzon pixelstorlek 64 m

Höjdzon pixelstorlek 128 m

Höjdzon pixelstorlek 512 m

Upprätthållande

Höjdzoner produceras utifrån Höjdmodell 10 m.

Rastren har i sin helhet uppdaterats i oktober 2015.

I materialet görs områdesavgränsade och sporadiska uppdateringar i samband med terrängdatabasens tidsbundna uppdatering då det sker ändringar i Höjdmodell 10 m.

Tillkomsthistorik

Utgångsmaterialet Höjdmodell 10 m är den mest exakta riksomfattande höjdmodellen över Finland.

När det gäller pixelstorlekar 32–128 m, har terränghöjden indelats i 30 höjdklasser. Pixelstorlek 512 m har 16 höjdklasser.

Överensstämmelse
2010-11-23
Produkten uppfyller inte specifikationerna.
Distributör

Lantmäteriverket asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi

Villkor för tillgång och användning

Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Begränsning av tillgänglighet

no limitations to public access

Referenssystem för koordinater
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
N2000 height (EPSG:3900)
Format
GeoTIFF

Hanteringsavgifter för höjdzoner rastermaterial

Inga avgifter för användningsrättigheter debiteras för materialet. Vid nedladdning av material genom självbetjäning i tjänsten för nedladdning av filer debiteras inte heller avgifter för datamedium, behandling eller leverans.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103010000
Höjdzoner raster, första kartbladet
92,02 114,10
77103010001
Höjdzoner raster, första kartbladet / pixelstorlek 512 m
57,74 71,60
77103010002
Höjdzoner raster, följande kartblad
15,73 19,51
77103010003
Höjdzoner raster hela Finland (pixelstorlek 32 m)
315,00 390,60
77103010004
Höjdzoner raster hela Finland (pixelstorlek 64 m)
167,98 208,30
77103010005
Höjdzoner raster hela Finland (pixelstorlek 124–512 m)
92,02 114,10
Inte baserad på en förrättning