Hoppa till huvudinnehåll

Klyvning är en modern metod för att upplösa samägandet av en lägenhet

Samägande är ofta ett fungerande sätt att äga en lägenhet, men om man vill upplösa samägandet av lägenheten, går det också alldeles utmärkt. I bakgrunden ligger ofta en av ägarnas vilja att få en egen bit mark som man kan sköta och använda hur man vill och som man kan sälja om man vill.

Talo, jonak edessä on heinikkoa.
Bild:
Julia Hautojärvi/Maanmittauslaitos

Samägarna kan avtala om delningen av lägenheten sinsemellan genom ett skiftesvtal, som ska följa samma formföreskrifter som ett köpebrev. Om man vill lämna värderingen av lägenhetens värde och delningen av områdena att göras av en specialist, är klyvning en enkel och praktisk lösning.

Kundernas önskemål beaktas så väl som möjligt

Med tre decenniers och nästan 200 klyvningsförrättningars erfarenhet beskriver förrättningsingenjör (DI) Juha Kemppainen från Lantmäteriverket klyvningen som en modern förrättning där kundperspektivet beaktas.

– Vid inledningssammanträdet lyssnar vi på kundernas önskemål. Vi kan följa dem i ganska stor utsträckning.

– Efter det går förrättningen framåt som ett tåg. På vintern kan man dock inte göra terrängmätningar. Därför påverkar årstiden hur snabbt förrättningen fortskrider särskilt här i Norra Finland, konstaterar Kemppainen, som arbetar i Kuusamo.

Efter inledningssammanträdet uppmäts lägenheternas rårösen och görs en värdering av egendomen i euro. Sedan upprättas en rättvis skiftesplan. Planen presenteras för parterna. Man kan kommentera förslaget och framföra önskemål om ändringar i planen. Efter att planen färdigställts märks de nya rårna ut i terrängen och stiftas behövliga nya rättigheter. Efter det kan ägarna börja använda sina jordlotter.

Vid en klyvning blir sakerna gjorda enligt en sk. fullserviceprincip

En klyvning är en snabb och förmånlig metod särskilt om det i ett samägande finns flera typer av egendom, exempelvis strand, skog och byggnader, eller om det bildas flera nya fastigheter i samband med klyvningen.

I och med att tekniken och e-tjänsterna utvecklats har kostnaderna för en klyvningsförrättning sjunkit. Priset för en klyvningsförrättning är fast, varvid den som funderar på en klyvning kan bedöma förhållandet mellan kostnaderna och nyttan på förhand.

Juha Kemppainen berättar att man i början av förrättningen kan tycka att kostnaderna är höga, men attityden ändras under arbetets gång.

– Det kan bero på att parterna ser allt de får på samma gång. Vid en klyvning inventeras och bestäms värdet på egendomen, placeras rårösen på sina platser och huggs upp rår vid behov samt bestäms behövliga rättigheter, exempelvis färdselrätter. Dessutom får kunden en egen lägenhet som man kan sköta och använda hur man vill.

Tilläggsinformation:

Prislistan för en klyvningsförrättning och anvisningar för hur du ansöker om förrättning

Ägarna av samägda lägenheter kan utreda sin situation och behovet av klyvning vid Lantmäteriverkets kundservice.

Lantmäteriförrättning
Fastigheter

Nyheter och artiklar