Hoppa till huvudinnehåll

Överbelastningen i registreringshandläggningen på grund av fastighetshandelns rekordår håller på att lätta – rekrytering, robotteknik och elektroniska tjänster biter

Överbelastningen på grund av det stora antalet registreringar och problemen med utvecklandet av bostadsdatasystemet lättar under våren. Elektroniska tjänster och automatik påskyndar handläggningen av ansökningar, och Lantmäteriverket anställer också mer personal.

En sommartuga kantas av stora träd.
Bild:
Julia Hautojärvi

I fastighetshandeln var de två senaste åren rekordaktiva, och Lantmäteriverket tog emot 20 procent fler ansökningar om registrering av ägande än än under normalåret. Överbelastningen besvarades genom att rekrytera tiotals nya handläggare, som började arbeta i början av 2022. Också utvecklandet av bostadsdatasystemet framskrider nu enligt planerna.

För aktielägenheter har ansökningarnas handläggningstid förkortats från tre till två månader. Handläggningstiden för registrering av äganderätter till fastigheter och arrenderätter är för närvarande fyra månader, eftersom antalet ansökningar är flera gånger större jämfört med aktielägenheter. För inteckningsansökningar som inte åtföljs av andra ansökningar får man dock ett beslut på mindre än en månad, och i fastighetsöverlåtelsetjänsten får man ett automatbeslut om fastställande av inteckningar och överföring av elektroniska pantbrev till och med omedelbart efter det att ansökan lämnats in. 

Sköt ärenden i e-tjänsten alltid när det är möjligt

Det är alltid bäst att lämna in den egna ansökan om fastighetsinskrivning på elektronisk väg till Lantmäteriverket. E-tjänsten är en datasäker och snabb kanal för inlämning av handlingar för handläggning. Handläggningen sker snabbast när alla nödvändiga bilagor genast är med. Om det dock behövs några kompletterande handlingar, kan de också lämnas in via e-tjänsten.

– Vi önskar att ansökningar om fastighetsinskrivning inte längre skickas per e-post, med undantag av de fall där inlämningen ännu inte är möjlig via e-tjänsten. I praktiken är sådana situationer dock mycket sällsynta. Medborgarnas ärenden som gäller fastigheter kan nästan till 100 procent skötas i våra elektroniska tjänster, säger direktör Janne Murtoniemi entusiastiskt.

Även om en del av bilagorna fortfarande behövs i original, hindrar det inte inlämning av ansökan på elektronisk väg.  Handlingar i original kan skickas per post och de returneras utan dröjsmål. Det är också möjligt att visa upp handlingarna vid ett av Lantmäteriverkets serviceställen.

Rekryteringarna fortsätter, bostadsdatasystemet sysselsätter

Rekryteringarna får en fortsättning, eftersom det behövs fler medarbetare för uppgifterna vid aktielägenhetsinskrivningen. Rekryteringarna förutspår framtiden, eftersom alla finländska husbolag måste överföra sina aktieböcker till det elektroniska bostadsdatasystemet före utgången av 2023. De nya inskrivningssekreterarna kommer vanligtvis till Lantmäteriverket från bank- eller fastighetsförmedlingsbranschen.

 – I samband med den senaste rekryteringen fick vi många ansökningar till de lediga tjänsterna, och vi är särskilt glada över att Lantmäteriverket intresserar som arbetsgivare. Våra medarbetare trivs hos oss, och arbetsuppgifterna är mångsidiga. Det finns också möjlighet att gå vidare till andra intressanta uppgifter inom verket.  Vi har förenhetligat arbetsintroduktionen på nationell nivå, och detta har tackats både av de nya medarbetarna och av de introduktionsansvariga. Vi strävar efter att varje ny medarbetare ska få en så okomplicerad start som möjligt i sina nya uppgifter, säger Murtoniemi.

Mer effekt med automatik och nya arbetsmetoder

Förutom de nya människorna sätter också roboten som påminner om att betala överlåtelseskatt fart på fastighetsinskrivningen. Om skatteuppgifterna redan är i skick, får man ett beslut snabbare än den genomsnittliga handläggningstiden.

– Hittills har erfarenheterna av robottekniken bara varit positiva. Under våren utvärderar vi resultaten och funderar på att utvidga användningen av robottekniken. Till exempel handläggningen av aktielägenhetsärenden skulle avsevärt kunna gynnas av robottekniken, och användningsmöjligheterna kartläggs nu aktivt, säger Murtoniemi.

Kontaktperson

Direktör Janne Murtoniemi , 040 710 8862, janne.murtoniemi@maanmittauslaitos.fi

Information till medierna
Fastigheter
Aktielägenheter

Nyheter och artiklar