Hoppa till huvudinnehåll

Säkerställandet av satelliternas funktion – Finlands forskningskunskap med i EU-samarbetet

Satelliternas oavbrutna funktion är essentiell för bland annat räddnings-, finans- och byggbranscherna. Därför ska man följa upp riskerna förknippade med satelliter. Genom ett partnerskapsavtal ansluter sig Finland till uppföljningen av lägesbilden av den jordnära rymden på EU-nivå. Detta är ett stort steg i inrättandet av ett nationellt centrum för rymdlägesbild. I och med avtalet blir samarbetet inom rymdövervakningen intensivare i Europa.

Satellit i rymden
Bild:
ESA–Pierre Carril

Till EU:s SST-sammanslutning (Space Surveillance and Tracking) hör nu sammanlagt 15 länder: Spanien, Österrike, Tjeckien, Tyskland, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Lettland, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien och Sverige. 

 Varje partnerland representeras av en nationell centralorganisation, i Finland Meteorologiska institutet. Andra centrala inhemska aktörer är Lantmäteriverket och flera ministerier, till exempel kommunikationsministeriet, arbets- och näringsministeriet samt jord- och skogsbruksministeriet. 

”Samarbetet med EU inom rymdövervakning är en naturlig fortsättning på den högklassiga rymdverksamheten i Finland”, säger Jussi Kaurola, generaldirektör för Meteorologiska institutet. 

”Säkerställandet av den europeiska satellitbaserade positioneringen Galileo är nödvändigt för produktionen av geografisk information och lantmäteriverksamheten”, framhäver Petri Korpinen som var ställföreträdare för Lantmäteriverkets generaldirektör.   

Säkerställandet av satelliternas funktion förutsätter mätning och övervakning   

Satelliterna runt Jorden producerar information om bland annat position, meteorologiska fenomen och säkerhet. Den ständiga risken för kollision med rymdskrot på omloppsbanan äventyrar dock satelliternas funktion: det finns åtminstone 100 miljoner stycken rymdskrot på över 1 mm på omloppsbanan. Till och med en liten skrotpartikel på 1 mm kan sätta en satellit ur funktion om den träffar satelliten. 

Genom europeiskt samarbete kan satelliternas omgivning övervakas, och det har redan lett till resultat: EU:s SST-sammanslutning lyckades hindra en kollision mellan en satellit och ett stort stycke rymdskrot. Den 1 juni 2021 justerades omloppsbanan för satellit GSAT0219 i det europeiska Galileo-positioneringssystemet för att hindra kollisionen.   

Finlands trumfkort är högklassigt kunnande, utrustning och position  

För att bli godkänt till EU:s sammanslutning ska medlemmarna ha tillräckligt med verksamhet och utrustning som hör till rymdlägesbilden och som kan vara en del av verksamheten inom partnerskapet. Den förnyade geodetiska forskningsstationen Metsähovi representerar den senaste teknologin inom branschen. Med hjälp av Metsähovi tillhandahåller Finland partnerna observationer som erhållits med Lantmäteriverkets laserteleskop och tillhörande tjänster som grundar sig på Meteorologiska institutets praxis för och kvalitetskontroll av dygnet runt-rymdvädertjänsten. I Finland bedrivs högklassig forskning som anknyter till vetskapen om rymdläget. Lantmäteriverket och Meteorologiska institutet samt flera universitet är centrala aktörer inom branschen. Tack vare Finlands geografiska läge är vi också i en bra position för att övervaka rymdläget: I Finland kan man oftare än på lägre breddgrader observera polära satelliter som flyger över jordklotets poler. Finansieringsbasen för det ingångna EU SST-avtalet möjliggör det initiala genomförandet av det nationella centrum för rymdlägesbild som ska inrättas. 

Meteorologiska institutet, Lantmäteriverket och Finlands flygvapen har planerat det nationella centrumet för rymdlägesbild sedan början av 2019. I och med EU SST-partnerskapet kommer finländska aktörer inom rymdlägesbildverksamheten också att omfattas av den EU-finansiering som anvisats för europeisk rymdövervakning. 

 

Mer information  

Jussi Kaurola

generaldirektör 

Meteorologiska institutet 

tfn 029 539 2201 

Jussi.Kaurola@fmi.fi 

 

Jouni Pulliainen 

enhetschef, Center för rymden och fjärranalys 

Meteorologiska institutet 

tfn 050 589 5821 

Jouni.Pulliainen@fmi.fi 

  

Ari-Matti Harri 

chef för forskningsenheten, Rymdforskning och nya observationsmetoder 

Meteorologiska institutet 

tfn 050 3375 623 

Ari-Matti.Harri@fmi.fi 

  

Hannu Koivula 

enhetschef, Geodesi och geodynamik 

Lantmäteriverkets Geodatacentral 

tfn 029 531 4787 

Hannu.Koivula@lantmateriverket.fi 

Forskning
Geodatacentralen
Satellitpositionering

Nyheter och artiklar