Hoppa till huvudinnehåll

Stugägarens minneslista – var ser man tomtgränserna, vem har rätt att färdas på vägen?

När sommaren och stugsäsongen står för dörren funderar många på frågor kring sommarstugan och att äga den. Lantmäteriverket sammanfattade ett informationspaket för stugägare.

Punainen postilaatikko metsäisen maiseman keskellä.
Bild:
Julia Hautojärvi

Tomtgränserna

Om du till exempel planerar att fälla några träd på gården till stugan eller bygga en strandbastu på sommaren, är det bra att ha koll över tomtgränserna. 

– Tomtgränserna kan ses till exempel på Lantmäteriverkets Kartplats. Den exakta platsen för gränsen visas dock alltid med ett råmärke på tomtgränsen. Ett råmärke kan exempelvis vara en stor sten eller ett metalliskt rörråmärke, berättar Panu Karhu, servicechef vid Lantmäteriverket.

Om råmärket har försvunnit eller råns sträckning i övrigt är oklar, lönar det sig att ansöka om rågång hos Lantmäteriverket. Vid rågång utreds råns sträckning och behövliga råmärken uppförs i stället för de försvunna.

Tillandningsmark som uppstått på stranden

När marken höjer sig eller vattennivån sjunker kan strandlinjen dra sig tillbaka varvid det uppstår en så kallad tillandning. Gränserna för en fastighet förändras dock inte automatiskt även om naturen förändras.  

I allmänhet har stugägaren rätt att lösa in mark som uppstått på stranden. Det är bra att överväga det här åtminstone om du planerar jordbyggnad, restaurering av stranden eller byggande. 

Vägrätter

Om vägen till stugan går genom ett område som ägs av någon annan, kan nyttjanderätt, dvs. servitut, inrättas på den mark som ägs av någon annan.  

– Det lönar sig att ansöka om vägrätt, eftersom den bestående rätten antecknas i fastighetsregistret. Då kvarstår rätten även om fastigheten byter ägare, säger Karhu.

Vägrätten kan ses på fastighetsregisterutdraget eller fastighetsregisterkartan. Ibland krävs det en förrättning av enskild väg för att få reda på om det föreligger rätt att färdas.

Basuppgifter och koordinater för en fastighet

Uppgifterna om den egna tomten kan kontrolleras i Lantmäteriverkets e-tjänst.  Genom att logga in med personliga bankkoder kan du avgiftsfritt se dina fastigheter, deras registreringsdatum och arealer. 

Via e-tjänsten kan du även beställa avgiftsbelagda utdrag och intyg över dina fastigheter. 

Med tanke på nödsituationer kan du söka stugans koordinater på Kartplatsen.

– Ange adressen i det fält som öppnas då du klickar på förstoringsglaset, klicka sedan på knappen XYº i höger kant och välj koordinatsystemet ETRS89 geografiska (~WGS84), säger Karhu.

Ytterligare information

Servicechef Panu Karhu

Servicechef Päivi Värtinen

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi.

Om du vill ha närmare information om färdselrätten på din tomt, kontakta Lantmäteriverkets kundservice.

Fastigheter
Kundservice
Information till medierna

Nyheter och artiklar