Hoppa till huvudinnehåll

Väntar du på lagfart för din fastighet? Så här kan du skynda på handläggningen av ansökan

Användningen av e-tjänsten gör registreringen av fastighetsägandet snabbare, men väntetiden blir ofta längre på grund av att bilagor saknas. Du kan skynda på handläggningen av din ansökan genom att med hjälp av serviceguiden kontrollera vilka bilagor som behövs och lämna in dem till Lantmäteriverket på eget initiativ.

En röd stuga i skogen.
Bild:
Riku Nikkilä

Den genomsnittliga handläggningstiden för registrering av fastighetsägande hos Lantmäteriverket är för tillfället ungefär fyra månader. Ansökningar avgörs i mycket större mängder än de kommer in, eftersom antalet fastighetsköp har stabiliserat sig efter de rekordartade coronaåren. I år har det gjorts cirka 16 procent färre fastighetsköp jämfört med året innan.

Handläggningen av ansökningarna blir dock långsammare på grund av att man ofta är tvungen att be kunden att komplettera ansökan i efterhand. Om du planerar att registrera en fastighet eller arrenderätt, är det bäst att använda Lantmäteriverkets serviceguide redan före köpet.

Serviceguiden berättar vilka bilagor som behövs för ansökan

Det enklaste sättet att sköta ett fastighetsköp är att göra det på elektronisk väg i fastighetsöverlåtelsetjänsten. I tjänsten blir registreringen av ägande, det vill säga lagfarten, automatiskt anhängig efter det att köpebrevet har undertecknats.

Om köpet däremot inte har gjorts på elektronisk väg, finns det flera olika sätt för att anhängiggöra registreringen av äganderätten. Därför är det bäst att använda Lantmäteriverkets serviceguide som hjälp. Serviceguiden hjälper dig med att hitta det bästa sättet att registrera ägandet och berättar vilka handlingar du ska bifoga till ansökan. Om några andra handlingar än de som serviceguiden föreslår behöver bifogas ansökan, begär handläggaren dem.

Serviceguiden svarar bland annat på följande frågor:

  • Hur ska man gå tillväga när en part vid registrering av ägande är ett dödsbo?
  • Hur ska man gå tillväga om betalning av köpeskillingen har fastställts som ett villkor för överföringen av äganderätten?
  • Behövs originalhandlingar som bilaga?

Dessutom ska man göra en överlåtelseskattedeklaration och betala överlåtelseskatten innan man kan göra en ansökan om lagfart.

Du kan komplettera ansökan när som helst i e-tjänsten

Det är bäst att göra ansökan om registrering av ägande, det vill säga ansökan om lagfart på elektronisk väg. Om originalhandlingar behöver bifogas till ansökan, kan du lämna in dem till Lantmäteriverket per post. Handlingarna returneras till kunden utan dröjsmål. Det är också möjligt att visa upp handlingarna vid ett av Lantmäteriverkets serviceställen.

Privatkunder kan också när som helst efter att ansökan blivit anhängig komplettera den genom att logga in i Lantmäteriverkets e-tjänst. Ansökan kan kompletteras oavsett det sätt som kunden använt för att göra ansökan anhängig.

– Jag uppmanar alla nuvarande eller blivande fastighetsägare att ta del av vår e-tjänst. Där kan man enkelt köpa utdrag och intyg över fastigheter samt komplettera sina anhängiga ansökningar. Vi kontaktar kunden när ansökan tas upp till handläggning. Medan man väntar på att vi tar kontakt är det bra att med hjälp av serviceguiden kontrollera om det behövs några bilagor och lämna in dem till oss på eget initiativ. Då är det sannolikt att man får ett beslut om sin ansökan snabbare, tipsar Saara Vesa, servicechef vid Lantmäteriverket.

 För tillfället är e-tjänsten endast tillgänglig för privatkunder. Tjänsten utvecklas dock hela tiden, och den blir senare tillgänglig även för företag och sammanslutningar.

Ytterligare information

Direktör Janne Murtoniemi, 040 710 8862, janne.murtoniemi@lantmateriverket.fi

Information till medierna
Fastigheter

Nyheter och artiklar