Hoppa till huvudinnehåll

Vilket gränssnitt ska jag välja - avtalsbaserat eller öppet?

De öppna uppgifterna från Lantmäteriverket erbjuds både som en betaltjänst enligt avtal och kostnadsfritt via det öppna gränssnittet. Är det någon skillnad mellan tjänsterna och vilken ska jag välja?

" "
Bild:
Lantmäteriverket

En del av Lantmäteriverkets fastighetsdata, geografiska information och kartor definieras som öppna. Öppna datamängder får användas fritt och utan kostnad, så länge källan till informationen anges.

Datamängderna kan nås bland annat via olika gränssnittstjänster. Även gränssnittstjänsten kan vara öppen eller avgiftsbelagd och baseras på ett avtal.

För en del av Lantmäteriverkets öppna data erbjuds dessa två alternativ. Kunderna undrar ofta vad skillnaden är mellan en öppen och en avtalsbaserad gränssnittstjänst och vilken de ska välja för egen del. 

Skillnader mellan avtalsenlig och öppen användning

Teija Tarvainen, servicechef för informationstjänster, säger att när det gäller affärsverksamhet hos kunden kanske en öppen tjänst inte ger en tillräcklig servicenivå. I så fall är det värt att välja en avgiftsbelagd avtalstjänst, vilket ger stabilitet i användningen av tjänsten.

- Du kan använda en öppen tjänst om dess funktioner är tillräckliga för dina behov och eventuella kapacitetsproblem inte är kritiska för din tjänst, säger Tarvainen.

- Öppna tjänster lämpar sig t.ex. väl för testning och utveckling, men för produktionsanvändning är en avtalstjänst ett säkrare val. Öppna tjänster har fungerat ganska tillförlitligt hittills, men vi kan inte ge dem samma servicelöfte som avtalsbaserade tjänster, fortsätter Tarvainen.

Lantmäteriverket vet vem som använder avtalstjänsterna och hur mycket, vilket ger en viss förutsägbarhet i användningsvolymerna. Eftersom kunderna är kända kan de kontaktas direkt, till exempel i händelse av störningar.

Direktinformation är därför en klar fördel för den kund som har tecknat ett avtal. Användare av den öppna tjänsten kommer att informeras om störningar och förändringar via allmänna kommunikationskanaler. Avtalstjänsternas kontaktpersoner informeras direkt via e-post.

Avgifterna säkerställer en tillräcklig servicenivå

Kunden debiteras en avgift för användningen av den avtalsenliga tjänsten. Avgifterna används för att säkerställa tillräcklig servicekapacitet.

- Avgiften baseras på kostnaden för att tillhandahålla tjänsten, precis som alla avgifter som tas ut av en offentlig organisation. Avtalskunden betalar för tillräcklig kapacitet, som ökas om efterfrågan ökar, förklarar Teija Tarvainen grunden för avgifterna.

Ibland vill kunder veta om det finns en gräns för hur många förfrågningar som kan göras i öppna tjänster, istället för att använda en avtalstjänst.

- För närvarande finns det inga begränsningar i användandet, men det är möjligt att det kan bli så om kapaciteten i den öppna tjänsten skulle utmanas. Den öppna tjänsten är till för alla, inte för stora användningsvolymer av en enda användare, och därför erbjuder vi två tjänstealternativ: en öppen tjänst och en avgiftsbelagd avtalstjänst, säger Teija Tarvainen. 

Hur kommer man igång med att teckna ett avtal?

På Lantmäteriverkets webbplats finns beskrivningar av alla tjänster och anvisningar om hur de tas i bruk. Avtalen är standardiserade och det är relativt enkelt att ta en tjänst i bruk på basis av ett avtal.

- Avtalet är enkelt och lätt att teckna, det största hindret är den manuella underskriften, som vi tyvärr fortfarande kräver, men man kan även skanna in den och skicka den till oss, säger Tarvainen.

Följande tjänster finns tillgängliga i både öppna och avtalade versioner:

Mer information

Kundtjänst för nättjänster: verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi eller 029 530 1119.  

Gränssnitt
Geodata
Fastigheter

Nyheter och artiklar