Hoppa till huvudinnehåll

Beställningsuppdrag

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7801314000
Fastighetsingenjörens uppgifter, €/h
134,00 166,16
7801314001
Övriga uppgifter med anknytning till samarbetet med kommunerna, €/h
107,00 132,68

Minimidebiteringstiden är 15 minuter. Priserna inkluderar även resekostnader, till exempel.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms 24%)
Bedömning av fastighetskonsekvenser (€/h) 93,71 € 116,20 €
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
78041010726
Bedömning av fastighetskonsekvenser, €/h
107,00 132,68
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7801314009
Övriga sakkunnigtjänster, €/h
120,00 148,80
7801105417
Upprättande av överlåtelsehandling i samband med fastighetsförrättning
270,97 336,00

Beställningsuppdrag är exempelvis uppdrag som gäller konstituering av delägarlag samt behandling av inlösningstillstånd som beviljats av någon annan än Lantmäteriverket. Timpriset omfattar alla kostnader som orsakas av beställningsuppdrag (t.ex. hyra för möteslokaler, kostnader för tidningsannonser, resebiljetter och kilometerersättning). Den restid som går åt till genomförandet av beställningsuppdrag debiteras enligt timpriset.