Hoppa till huvudinnehåll

Köpeskillingsregistret är en samhälleligt viktig informationskälla

Många köpvittnen är kanske överraskade över hur viktiga deras anmälningar är. Registret, som upprätthålls av Lantmäteriverket, baserar sig på de anmälningar som köpvittnena gör. Mitt team behandlar tiotusentals av dessa anmälningar om året.

Saara Saari.

Detta register är en samhälleligt viktig och betydelsefull informationskälla i framtiden. Vi har ställt samman köpeskillingsuppgifter till vår webbplats från och med 1990. På webbplatsen kan alla granska uppgifterna gratis. Många olika aktörer har särskild nytta av registret. Till sådana aktörer hör bland annat Skatteförvaltningen, Statistikcentralen, fastighetsförmedlare och fastighetsvärderare. Lantmäteriverket tillhandahåller köpeskillingsuppgifter mot avgift även om de enskilda köpen till vem som helst som är intresserad i ämnet. 

För att säkerställa ett högklassiskt register ska vi garantera att källdata är tillförlitliga. Detta gör vi genom att vara omsorgsfulla, att erbjuda goda instruktioner och genom att samarbeta. Exempelvis fastighetsvärdering vid inlösningsförrättningar baserar sig på vårt köpeskillingsregister. Genom en inlösningsförrättning ingriper man i våra grundrättigheter, vilket gör att det är viktigt att ersättningen bestäms baserat på ett högklassiskt register. 

Utlänningarnas fastighetsköp väcker ett stort intresse

Normalt ger vi ut meddelanden om köpeskillingsregistret två gånger om året. På grund av händelserna under innevarande år gav vi ut ett extra meddelande om köpeskillingarna i slutet av september. Olika medier var mycket intresserade av meddelandet. Utlänningarnas fastighetsköp har varit föremål för medieintresse hela året. Särskilt inköp gjorda av ryssar och ryssarnas äganden i Finland har blivit ett ämne som väcker en flitig samhällelig diskussion och något slut tycks inte vara i sikte.

Just nu präglas samhället av många ändringar, oroligheter och mycket osäkerhet. Jag är tacksam över att jag valdes till Taisto Toppinens efterträdare i denna viktiga uppgift där jag har en möjlighet att utveckla vårt köpeskillingsregister för fastigheter. Med ett förstklassigt register svarar jag för min del att säkerhetskänslan inom Lantmäteriverket bevaras. Hemma skyddas jag och familjen mot vinters kommande vindar och oroligheter av ylletröjorna jag stickat under coronatidens stickningsfeber.

 

Saara Saari 

Skribenten verkar som registerchef vid Lantmäteriverket.

I Lantmäteriverkets blogg behandlar olika skribenter aktuella frågor vid Lantmäteriverket.

Fastigheter
Fastighetsköp

Bloggar