Digitaldagen för fastighetsärenden

Digitaldagen för fastighetsärenden är ett kundevenemang om elektroniska fastighetstjänster som ordnas av Lantmäterivärket och det digitala forumet för fastighetsärenden.

Följande evenemang ordnas 6.11.2018:

Material

Material från tidigare digitaldagar finns på Fastighetsöverlåtelsetjänstens webbplats. (på finska)