Hoppa till huvudinnehåll

Datamodellen och kvalitetskraven för det riksomfattande adressinformationssystemet

Adressinformationssystemet är en sammanställning av alla adresser som uppkommer i kommunerna. En adress ges för alla tillståndspliktiga byggnader. Dessutom kan en adress ges för till exempel tomter, parker, idrottsplatser och olika konstruktioner.

Grafiikka, jossa on kuvattu erilaisia alueita ja rakennuksia ja niille annettuja osoitteita.
Förutom adresser för byggnader kommer adressinformationssystemet att omfatta adresser för till exempel tomter, parker och idrottsplatser utomhus.

Datamodellen definierar hur adressinformationen modelleras i det riksomfattande adressinformationssystemet. 

De centrala objektklasserna i datamodellen är adressobjekt (osoitekohde, gatuadress utan lägenhetsbeteckningar, det vill säga adressnamn, -nummer och kommun) samt adresspunkt (osoitepiste). Med hjälp av dessa modelleras adressuppgifterna, det vill säga adresser till byggnader och konstruktioner, tomter, andra områden och specialobjekt.

Kvalitetskraven syftar till att beskriva hurdan den adressinformation som ingår och införs i adressinformationssystemet ska vara till sitt informationsinnehåll för att den ska vara lämplig för adressinformationssystemet och av hög kvalitet.

Preciserade versioner av datamodellen och kvalitetskraven publiceras senare och kommer att användas i utvecklingen av det riksomfattande adressinformationssystemet.