Hoppa till huvudinnehåll

Information om adressregistersystemet för kommuner

Adressuppgifterna uppstår och upprätthålls inom kommunerna. Adressuppgifterna om byggnader och områden samlas in från kommunernas system till det riksomfattande adressregistersystemet. De tekniska lösningarna för insamling av uppgifterna har definierats och pilottestats tillsammans med kommunerna och kommunernas systemleverantörer för att uppdateringen av uppgifterna i det riksomfattande systemet ska vara så smidig som möjligt. 

Den övergripande arkitekturen och kraven för adressregistersystemet ska preciseras tillsammans med intressentgrupperna under 2021. 

Pilottestning i kommunerna

Insamling av adressuppgifter från kommunernas system kommer att pilottestas tillsammans med Jyväskylä, Tammerfors, Nyslott och Hangö. Målet för pilottestningen är att samla in erfarenheter av hur kompatibla de nuvarande adressuppgifterna är med datamodellen för adressregistersystemet samt av de tekniska lösningarna för sammanställning av adressuppgifterna och kvalitetssäkringen.

Adressuppgifter i enlighet med datamodellen för adressregistersystemet kan även provanvändas via förfrågningsgränssnittet Osoitteet (OGC API Features) BETA

Allteftersom utvecklingen av adressregistersystemet framskrider ska provanvändningen av tjänsterna fortsättas med kommunerna. Målet är att säkerställa funktionaliteten av tjänsterna innan systemet införs för produktion.

Kommunexpertgruppen för adressregistersystemet

En grupp kommunexperter som deltar i att gå igenom helheterna i anslutning till genomförandet av adressregistersystemet har grundats för att stöda planeringen av systemet. Experterna representerar kommuner av olika storlekar och med olika tekniska lösningar samt sakkunskap i olika delområden av adressprocessen. Gruppens uppdrag slutar senast i december 2021. 

Kommungruppen behandlar frågor kring bland annat datamodellen, livscykeln, kvalitetskraven och hanteringsprocesserna för adressuppgifterna.

Kommungruppen består av experter från Hausjärvi, Träskända, Ingå, Björneborg, Helsingfors, Tusby, Varkaus, Nyslott och Lahtis. 

Kommunexpertgruppens mötesmaterial finns på de finskspråkiga sidorna.

Kommunforumet

Kommunforumet representerar kommunernas röst i utvecklingen av Lantmäteriverkets aktivitet i anslutning till geodatalösningar och riksomfattande projekt. Kommunforumet erbjuder kommunerna information om sådant utvecklingsarbete som berör kommunerna och deras verksamhet. Där kan kommunerna påverka hur arbetet ska gå framåt.

Kommunens adressystem – anvisningar och rekommendation

Kommunförbundet har publicerat anvisningar i syfte att hjälpa kommunerna med praktiska frågor gällande överlåtelse av adresser samt göra praxis för överlåtelse av kommuners adresser enhetligare. Kommunernas adressanvisning är en rekommendation uppgjord för att underlätta arbetet med adresser i kommunerna. 

Läs anvisningen på finska på Kommunförbundets webbplats (på finska).