Hoppa till huvudinnehåll

Fixpunkter

Fixpunkterna samt deras koordinater och höjder bestämmer i praktiken det koordinat- och höjdsystem som används i Finland.

Lantmäteriverkets fixpunktsregister innehåller information om riksomfattande fixpunkter. Punkterna är huvudsakligen plan- och höjdfixpunkter av klasserna 1–3 som uppmätts av Lantmäteriverket.

Produkten ingår i Lantmäteriverkets öppna data. Mera information: Terrängdata och anskaffning av dem http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/terrangdata-och-anskaffning-av-dem

Ändamål:

Fixpunkter kan användas som utgångspunkter vid mätningar samt stödpunkter vid omvandlingar.

Geografisk utsträckning
Hela Finland
Ansvarig part

Lantmäteriverket

Skala
10000
Rumslig representation
Text eller tabell
Rumslig representation info
Endast geometri
Informationsinnehåll

Fixpunktsuppgifterna innehåller punkternas koordinater (koordinatsystem: EUREF-FIN och KKS), höjd (höjdsystem: N2000 och N60) och egenskapsuppgifter.

Upprätthållande

Fixpunktsuppgifterna uppdateras och upprätthålls kontinuerligt.

Tillkomsthistorik

Tidigare har triangelmätning använts för att mäta planfixpunkter, men nuförtiden är mätningsmetoden satellitmätning. Höjdfixpunkterna har fastställts genom avvägning. Fixpunktsmaterialet innehåller punkter med olika precisionsklasser. Precisionsklassen framgår av punktens uppgifter.

Överensstämmelse
2011-02-22
Produkten uppfyller inte specifikationerna.
Distributör

Lantmäteriverket kundservice@lantmateriverket.fi

Villkor för tillgång och användning

Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Begränsning av tillgänglighet

no limitations to public access

Referenssystem för koordinater
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
KKJ / Finland Uniform Coordinate System (EPSG:2393)
N2000 height (EPSG:3900)
N60 height (EPSG:5717)
Format
csv-fil

Fixpunkter

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103011000
Fixpunkternas koordinatuppgifter, 1–14 triangel- eller höjdpunkter
18,55 23,00
77103011001
Fixpunkternas koordinatuppgifter, fler än 14 triangel- eller höjdpunkter, €/koordinatpunkt
1,29 1,60
77103011002
Punktförklaringskort för fixpunkt, 1–3 st.
18,55 23,00
77103011003
Punktförklaringskort för fixpunkt, fler än 3 st.
4,68 5,80
Inte baserad på en förrättning