Hoppa till huvudinnehåll

Ändringar i Lantmäteriverkets priser från och med 1.1.2023

Lantmäteriverket inför ändringar i prissättningen 1.1.2023. Avgifter har justerats på grund av höjningen av den allmänna kostnadsnivån.

""
Bild:
Arto Arvilahti

Lantmäteriverkets avgifter är självkostnadspriser, det vill säga de används för att täcka kostnaderna men inte för att göra vinst. Priserna gäller antingen ett eller två år, beroende på avgiftsförordningen.

Avgifter för fastighetsförrättningar

Fastighetsförrättningsavgifterna stiger i genomsnitt med 8,9 procent. Orsaken till prishöjningen är höjningen av den allmänna kostnadsnivån. Priserna påverkas dessutom av att den avgiftsförordning som träder i kraft 1.1.2023 gäller för två år och tillämpas även på flera fastighetsförrättningar efter 2024. 

För kommunkunder är den viktigaste ändringen i fastighetsförrättningsavgifterna att priset för styckning av ett allmänt område i fortsättningen bestäms utifrån arbetstiden. Tidigare har priset för styckning av ett allmänt område bestämts utifrån arealen av det område som ska styckas. Styckning av ett allmänt område gäller oftast ett gatuområde enligt detaljplanen. 

Bakgrunden till ändringen är det faktumet att arbetsmängden för styckning av ett allmänt område varierar mycket beroende på föremålet för styckningen, och att arealen av det område som ska styckas inte korrelerar med arbetsmängden på samma sätt som vid andra styckningar. Med en prissättning som grundar sig på arbetstiden kan vi säkerställa att prissättningen är jämlik och rättvis för kunderna. 

Det vanligaste förrättningsslaget är styckning av ett outbrutet område på 0,1–1 hektar, som från och med 1.1.2023 kostar 1 220 euro. Prishöjningen är 100 euro.

Tjänster för fastigheter och aktielägenheter

Avgifterna i samband med ägande och registrering av fastigheter och aktielägenheter stiger i genomsnitt med 5 procent. Orsaken till ändringarna är höjningen av den allmänna kostnadsnivån.

Priser på de vanligaste tjänsterna från och med ingången av 2023:

  • Lagfart, dvs. registrering av äganderätt till en fastighet: 151 euro/fastighet, höjning 7 euro. 
  • Fastställande av inteckning: skriftligen 41 euro, höjning 1 euro. Fastställande på elektronisk väg: 23 euro, höjning 1 euro. 
  • Överföring av ett elektroniskt pantbrev: på elektronisk väg 14 euro, höjning 1 euro, och skriftligen 23 euro, höjning 1 euro. 
  • Registrering av ägande av en aktielägenhet: 63 euro/aktielägenhet, höjning 3 euro.
  • Registrering av pantsättning för en aktielägenhet: 27 euro, höjning 1 euro.
  • Registrering av hela aktiestocken för aktielägenheter enligt timpris: 101 euro/timme, höjning 6 euro/timme.

Mer information om ändringarna finns i den tjänstespecifika servicemeddelanden.

Fastighetsdatatjänsten och gränssnittstjänster

Ändringar införs i avgifterna i samband med Fastighetsdatatjänsten och tre gränssnittstjänster. Mer information om ändringarna finns i de tjänstespecifika servicemeddelandena:

Övriga produkter 

Några ändringar införs i priserna på Lantmäteriverkets övriga produkter. Ändringarna i fråga om de vanligaste produkterna för privatpersoner:

  • Dokument- och förrättningskarta som fil: 13 euro. Priset stiger med 1 euro.
  • Dokument- och förrättningskarta som A3-kopia: 16 euro. Priset stiger med 2 euro.
  • Dokument- och förrättningskarta som A4-kopia: 15 euro. Priset stiger med 2 euro.

Dessutom sjunker priset på allmän fullmakt/ansökan i Fastighetsöverlåtelsetjänsten. 

  • Det nya priset på allmän fullmakt/ansökan i Fastighetsöverlåtelsetjänsten är 170 euro (moms 0 %) och 210,80 euro (moms 24 %). Priset sjunker, eftersom till och med 31.12.2022 är priset 257,98 euro (moms 0 %) och 319,90 euro (moms 24 %).

Prissättningen av Lantmäteriverkets produkter och tjänster fastställs utifrån jord- och skogsbruksministeriets förordningar och Lantmäteriverkets avgiftsbeslut. Förordningarna och avgiftsbeslutet publiceras i tjänsten Finlex.

Mer information

Lantmäteriverkets kundservice, tfn 029 530 1110, kundservice@lantmateriverket.fi

Lantmäteriverket
Tjänster

Nyheter och artiklar