INSPIRE: Seuranta ja raportointi

INSPIRE-direktiivin toimeenpanoon kuuluu seuranta ja raportointi Euroopan komissiolle. Raportointi ja seuranta perustuvat komission seurannasta ja raportoinnista antamaan päätökseen (2009/442/EY), johon tehtiin päivitys kesällä 2019. Kansalliset ohjeet seurantaan on annettu asetuksessa paikkatietoinfrastruktuurista (725/2009).

Seuranta

INSPIRE-seuranta perustuu 15.12.2019 alkaen INSPIRE Geoportaalin tietoihin. Aiemmin Maanmittauslaitoksen INSPIRE-sihteeristö keräsi vuosittain seurantatiedot paikkatietoa hallinnoivilta viranomaisilta ja julkaisi niistä taulukkomuotoisen yhteenvedon. Yhteenvedon pohjana olivat Paikkatietohakemistosta automaattisesti saatavat tiedot paikkatietoaineistoista ja -palveluista. 

Seurantatiedot kerättiin velvoitetuilta viranomaisilta tammi-helmikuussa, ja Maanmittauslaitos toimitti ne maa- ja metsätalousministeriölle helmikuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen ne toimitettiin Euroopan komissiolle viimeistään 15.5. ja julkaistiin tällä sivulla ja Euroopan ympäristötieto- ja seurantaverkoston (Eionet) Reportnet-raportointitietokannassa, josta löytyvät myös muiden jäsenmaiden seurantatiedot ja raportit. Muiden jäsenmaiden toimeenpanon tilanteeseen voi tutustua myös INSPIRE Dashboard -työkalun teemakarttojen ja tilastojen kautta. 

Seuranta koskee INSPIRE-direktiivin piiriin kuuluvien paikkatietoaineistojen ja -palvelujen metatietojen kuvaamisen sekä katselu- ja latauspalvelujen toteuttamisen edistymistä.

Paikkatietoaineistoista kerätään seuraavat tiedot:

 • Mikä viranomainen vastaa Suomessa aineiston tuottamisesta?
 • Mihin INSPIRE-direktiivin paikkatietoryhmään aineisto kuuluu?
 • Mikä on aineiston nimi?
 • Onko aineistosta laadittu metatiedot?
 • Ovatko metatiedot INSPIRE-direktiivin metatietovaatimusten mukaisia?
 • Kuinka suurta aluetta aineiston kattama alue koskee?
 • Kuinka suurelta alueelta aineiston tiedot on kerätty?
 • Onko aineisto INSPIRE-direktiivin yhteentoimivuusvaatimusten mukainen?
 • Ovatko aineiston metatiedot saatavilla hakupalvelun kautta?
 • Onko aineisto katseltavissa katselupalvelun kautta?
 • Ovatko aineiston kohdetiedot saatavissa latauspalvelun kautta?

Paikkatietopalveluista kerätään seuraavat tiedot:

 • Mikä viranomainen vastaa Suomessa palvelun tuottamisesta?
 • Onko kyseessä haku-, katselu-, lataus-, muunnos- tai käynnistyspalvelu vai muu palvelu?
 • Onko kyseessä paikkatietopalvelu?
 • Onko kyseessä verkkopalvelu?
 • Onko palvelusta laadittu metatiedot?
 • Ovatko metatiedot INSPIRE-direktiivin metatietovaatimusten mukaisia?
 • Ovatko palvelun metatiedot saatavilla hakupalvelun kautta?
 • Kuinka monta palvelupyyntöä palveluun kohdistuu vuosittain?
 • Onko palvelu INSPIRE-direktiivin vaatimusten mukainen?
 • Mikä on palvelun nimi?
 • Missä verkko-osoitteessa palvelu on saatavilla?
 • Mihin INSPIRE-direktiivin paikkatietoryhmiin palvelu liittyy?

Raportointi

Vuosittaisen seurannan lisäksi kukin jäsenmaa raportoi vuosittain INSPIRE-toimeenpanon tilanteesta Euroopan komissiolle. Suomessa raportoinnista vastaa Maanmittauslaitoksen INSPIRE-sihteeristö.

Raportointi kuvaa, miten direktiivi on viety osaksi kansallista lainsäädäntöä, miten sen toimeenpanoa on koordinoitu sekä miten sitä seurataan. Myös parhaat käytännöt ja paikkatiedon hyödyntämisen esteet kirjataan. Suomen maaraportit julkaistaan seurantatietojen tavoin Euroopan ympäristötieto- ja seurantaverkoston (Eionet) Reportnet-raportointitietokannassa sekä tällä sivulla.

Toimeenpanon tilanne

Komission raportit jäsenmaiden toimeenpanon tilanteesta:

Kolmivuotisraportit ja INSPIRE-toimenpidesuunnitelma:

Seurantatiedot:

Yhteenvedot:

Lisätietoa

INSPIRE in Your Country

INSPIRE Dashboard -seurantatyökalu

Komission päätös INSPIRE-direktiivin täytäntöönpanosta seurannan ja raportoinnin osalta (2009/442/EY)

Euroopan komission ohjesivut INSPIRE-direktiivin seurannasta ja raportoinnista