Hoppa till huvudinnehåll

Registertjänster

Du kan söka från fastighetsregistret samt från lagfarts- och inteckningsregistret i tjänsten. Du kan söka information om registerenheter, outbrutna områden och andra objekt på många olika söksätt. När du väl har hittat rätt objekt kan du behandla det med olika produkter och funktioner.

Direkt sökning med fastighetsbeteckning, beteckning för outbrutet område, beteckning för nyttjanderättsenhet eller anläggningsbeteckning

Du kan söka ett objekt direkt på startsidan om du känner till dess fastighetsbeteckning, anläggningsbeteckning eller beteckning för outbrutet område. Skriv beteckningen i sökfältet.

Du kan ge beteckningarna i det korta formatet med bindestreck t.ex. 994-415-8-41-L1 eller i databasformatet, t.ex. 99441500080041L0001. Du kan även mata in flera fastighetsbeteckningar med kommatecknet som skiljetecken i sökfältet på en gång. Alla beteckningar ska vara av samma objekttyp, dvs. antingen fastighetsbeteckningar, anläggningsbeteckningar eller beteckningar för outbrutna områden eller nyttjanderättsenheter. Olika typ av objekt kan inte användas blandat.

Du kan söka upphörda registerenheter, anläggningar eller outbrutna områden eller nyttjanderättsenheter endast med deras beteckningar.

Sökresultat

Övriga söksätt

Om du inte känner till fastighetsbeteckningen, anläggningsbeteckningen eller beteckningen för outbrutet område kan du ändå söka på andra sätt. Välj typ av sökobjekt under fältet för sökningen med fastighetsbeteckning, anläggningsbeteckning eller beteckning för outbrutet område. Därefter kan du välja söksättet. Söksätten som kan väljas bestäms av objektet du söker. En del söksätt visas endast för användare med vissa användarrättigheter.

Sökningar och söksätt:

Registerenheter

Outbrutna områden

Nyttjanderättsenheter

Enskilda vägar

Anläggningar

Personens ägor (endast för myndighetsanvändare)

Händelser i fastighetsregistret

Byggnader

Fastighetsköp

Fixpunkter

I sidans ”Registertjänster” övre högra hörn finns en liten i-ikon. Klicka på den för att se funktionens anvisningar.

När du startar tjänsten öppnas sidan ”Registertjänster” som startsida.