Sammanslagning av fastigheter

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7500105001
Sammanslagning av två fastigheter
155,00 Ingen moms
7500105002
Tilläggsavgift per ytterligare fastighet som sammanslås
55,00 Ingen moms
75001011104
Fogande av fastighet till samfälld skog
155,00 Ingen moms