Utdrag och intyg ur fastighetsdatasystemet som fås från kundservice eller med webblankett

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7600105189
Lagfartsbevis
18,00 Ingen moms
76001011117
Lagfartsbevis, begränsad
18,00 Ingen moms
7600105190
Gravationsbevis
18,00 Ingen moms
76001011118
Gravationsbevis,begränsad
18,00 Ingen moms
7600105683
Intyg om arrenderätt
18,00 Ingen moms
76001011119
Intyg om arrenderätt, begränsad
18,00 Ingen moms
7600105322
Fastighetsregisterutdrag
18,00 Ingen moms
76001010934
Fast.reg. utdr. outbrutet område
18,00 Ingen moms
76001011031
Utdrag ur nyttjanderättsenhet
18,00 Ingen moms
7600106542
Kartutdrag över registerenhet
18,00 Ingen moms
7600105036
Kommunförteckningar, förteckningar över lokaliseringsområden, grupper och enheter, delägerförteckningar för samfällda områden som lämnas separat samt andra förteckningar som är jämförbara med dessa
18,00 Ingen moms

Ovannämnda förteckningar, utdrag eller intyg ur fastighetsdatasystemet som ges via myndighetens elektroniska tjänst /priser: Utdrag, intyg och sökningar ur fastighetsdatasystemet som fås från e-tjänst

Priset för utdrag ur köpeskillingsregistret