INSPIRE-direktiivi

INSPIRE-direktiivi (2007/2/EC) on EU-direktiivi, jonka tavoitteena on yhteiskäyttöiset paikkatiedot ja yhteinen paikkatietoinfrastruktuuri. Kun eri organisaatioissa ja valtioissa tuotetut paikkatiedot ovat yhteiskäyttöisiä ja yhteentoimivia, päällekkäinen työ vähenee ja kustannukset laskevat.

Lue tältä sivulta, mitä INSPIRE edellyttää tiedontuottajilta, millainen aikataulu INSPIRE:n toimeenpanolla on, mitä lainsäädäntöä INSPIRE:en liittyy ja mistä saa lisätietoa.

Tarkista, oletko INSPIRE-velvoitettu

INSPIRE-direktiivin velvoittamia ovat ne viranomaiset, jotka hallinnoivat tai ylläpitävät direktiivin soveltamisalaan kuuluvia paikkatietoaineistoja.

INSPIRE-direktiivin piiriin kuuluvat paikkatietoaineistot:

 • koskevat Suomen aluetta
 • ovat sähköisessä muodossa
 • sisältyvät INSPIRE-direktiivin liitteissä määriteltyihin 34 aineistoteemaan

Velvoitteet koskevat myös niitä toimijoita, jotka kansallisen lainsäädännön nojalla hallinnoivat edellä mainittuja aineistoja hoitaakseen julkisia hallinnollisia tehtäviä viranomaisten puolesta.

Tarkemmin INSPIRE-velvoitetuista viranomaisista ja soveltamisalaan kuuluvista paikkatietoaineistoista on säädetty kansallisessa laissa paikkatietoinfrastruktuurista (2 § ja 3 §) ja INSPIRE-direktiivissä.

Kansalliseen aineistoluetteloon on kirjattu Suomessa INSPIRE-direktiivin piiriin tähän mennessä tunnistetut paikkatietoaineistot ja niitä hallinoivat viranomaiset.

Kansallista aineistoluetteloa ylläpitää paikkatietoasiain neuvottelukunta, ja luetteloa käytetään vuosittaisten INSPIRE-seurantatietojen pohjana. Kun uusi INSPIRE-aineisto tunnistetaan Suomessa, lisätään se luetteloon.

Tarjoamme koulutusta ja tukea INSPIRE-velvoitteiden täyttämiseen.

Katso koulutustarjontamme

Toimi näin

Paikkatiedon tuottaja, tarkista tästä, mitä organisaatiosi pitää tehdä INSPIRE-velvoitteiden täyttämiseksi.

 1. Tunnista paikkatietosi

  Tunnista, mitkä paikkatietoaineistot ja -palvelut kuuluvat INSPIRE-direktiivin piiriin. Kansallisessa aineistoluettelossa on listattu tähän mennessä tunnistetut aineistot. Ota yhteyttä INSPIRE-sihteeristöön, jos aineistosi puuttuu listalta.

  Kuntien INSPIRE-direktiivin piiriin kuuluvia aineistoja ovat osoitteet, ajantasa-asemakaava, yleiskaava ja rakennukset. Lisäksi kunnat ylläpitävät kiinteistörekisteriä yhteistyössä Maanmittauslaitoksen kanssa ja tietoa ilmanlaadun mittauspisteistä yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa. Kuntien INSPIRE-velvoitteet on koottu Paikkatietoalustan sivuille.

  Lue lisää

 2. Laadi metatiedot

  Kerro paikkatiedoistasi muille. Laadi kuvailut metatietojen avulla, jotta muut organisaatiot tietävät, millaisia paikkatietoja organisaatiollasi on, miten ne ovat saatavissa ja kuka niistä vastaa.

  INSPIRE-direktiivi edellyttää, että INSPIRE-direktiivin piiriin kuuluvista aineistoista ja palveluista on laadittava metatiedot ja ne on pidettävä ajan tasalla. Muistathan siis myös päivittää metatietoja aina, kun paikkatietosi päivittyvät.

  Lue lisää

 3. Tee katselupalvelu

  Tee paikkatietosi näkyväksi muille: julkaise paikkatiedot katselupalvelussa. Paikkatietojen yhteiskäytön kannalta on tärkeää, että paikkatiedot ovat muiden nähtävillä ja yhdistettävissä muiden organisaatioiden aineistoihin. Esimerkiksi Paikkatietoikkunassa karttatasoja voi katsella katselupalvelujen kautta päällekkäin ja luoda kokonaan uusia karttoja.

  INSPIRE-direktiivi edellyttää, että INSPIRE-aineistot julkaistaan katselupalvelun (WMS = Web Map Service) kautta.

  Lue lisää

 4. Tee latauspalvelu

  Näytä kohteiden tiedot ja anna ne muiden hyödynnettäväksi. Julkaise paikkatiedot latauspalvelussa. Näin hyödyntäjät voivat käyttää kohdetietoja latauspalvelun kautta, eikä kohteita tarvitse erikseen ladata heidän koneelleen. Kaikki voivat käyttää samoja tietoja ja päällekkäinen työ vähenee.

  INSPIRE-direktiivi edellyttää, että INSPIRE-aineistot julkaistaan latauspalvelun (WFS = Web Feature Service) kautta tai ATOM-syötteen välityksellä.

  Lue lisää

 5. Tee yhteentoimivaksi

  Harmonisoi aineistosi yhteentoimivaksi INSPIRE-säädösten kanssa. Näin muut organisaatiot voivat hyödyntää sinun aineistojasi ja organisaatiosi voi hyödyntää muiden aineistoja. Laadi aineistostasi yhteiskäyttöinen tietotuote.

  INSPIRE-direktiivi edellyttää, että tietotuote laaditaan teemakohteisen INSPIRE-tietotuotemäärittelyn mukaan. Laatimista helpottavat aiemmin laaditut kansalliset tietotuotesuunnitelmat.

  Lue lisää

 6. Seuraa ja raportoi

  Euroopan komissio seuraa vuosittain INSPIRE-direktiivin tomeenpanoa eri jäsenmaissa. Jäsenmaat toimittavat toukokuussa raportin komissiolle. Suomessa INSPIRE-sihteeristö kerää seurantatiedot. 

  Lue lisää

Aikataulu

INSPIRE-aikataulu

Lainsäädäntö

INSPIRE-direktiivi

INSPIRE-asetukset metatiedoista

INSPIRE-asetukset paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuudesta (tietotuotteet)

INSPIRE-asetukset verkkopalveluista

INSPIRE-asetukset tietojen yhteiskäytöstä

INSPIRE-asetukset paikkatietopalveluista

INSPIRE-asetukset seurannasta ja raportoinnista

Kansallinen lainsäädäntö paikkatietoinfrastruktuurista

Lisätietoa

Euroopan komission INSPIRE-sivut

Kansainvälinen INSPIRE-yhteistyö

Kansallinen INSPIRE-toimintasuunnitelma

Paikkatietoikkuna

Kansallisesta paikkatietoportaalista löydät yli 1200 karttatasoa yli 50 organisaatiolta.

https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/

Positio-lehti

Lehti kaikille paikkatiedosta kiinnostuneille painettuna ja verkossa.

www.maanmittauslaitos.fi/positio