Vem äger denna fastighet?

Det finns situationer där du behöver reda ut vem som äger en fastighet. Du kan beställa en ägarutredning från vår kundservice. I ägarutredningen ingår uppgifter om fastighetsbeteckning, fastighetens namn, fastighetens ägare och adress. En ägarutredning är avgiftsbelagd. När du hämtar uppgifterna från Lantmäteriverkets kundservice måste du visa upp ett identitetsbevis med foto.

Om du behöver fler än 10 ägaruppgifter ska du fylla i en blankett där du motiverar uppgifternas användningsändamål.

För att få veta vem som äger en fastighet ska du känna till dess fastighetsbeteckning.

När du känner till fastighetsbeteckningen kan du:

  •  Beställa ett avgiftsbelagt lagfartsbevis. Om du vill beställa ett intyg där även ägarens adress och personnummer syns, måste du motivera varför du behöver dessa uppgifter.
  •  Be att få ägaruppgifter. Avgiftsfritt kan du per telefon få ägaruppgifterna för högst tio fastigheter per år.
  •  Be att få avgiftsbelagda uppgifter om en eller flera fastigheter per e-post.

Notera att vi inte överlåter uppgifter om fastigheters ägare om

  • du har för avsikt att använda uppgifterna för direktmarknadsföring eller opinions- eller marknadsundersökningar eller
  • du vill kontakta en fastighetsägare för att du skulle vilja köpa fastigheten.

I e-tjänsten kan du köpa ett lagfartsbevis där ägarens namn och födelsedatum syns. Du kan köpa utdrag som innehåller adressuppgifter hos vår kundservice.

Fastigheternas ägar- och adressuppgifter

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77234010742
Ägaruppgifter och adressuppgifter, identifieringsuppgifter (och areal), per registerenhet
3,15 3,90
77234011053
Delägarförteckning över samfällt område med ägare och adresser per delägare
3,15 3,90
77234011097
Innehavare av nyttjanderätt och adressuppgifter / registerenhet
3,15 3,90
77234011098
Utredning av innehavare av nyttjanderätt / timme
92,02 114,10

Minimidebiteringstiden är 15 minuter.