Vem äger denna fastighet?

Det finns situationer där du behöver reda ut vem som äger en fastighet. Ägaruppgifterna innefattar fastighetsbeteckningen, namnet på fastigheten och ägarens namn och adress. 

För att få veta vem som äger en fastighet ska du känna till dess fastighetsbeteckning.

När du känner till fastighetsbeteckningen kan du:

  • via e-tjänsten köpa ett avgiftsbelagt lagfartsbevis. Av beviset framgår ägarens namn och födelsetid.
  • per telefon (tfn 029 530 1110) begära uppgifter om högst tio fastighetsägare under ett år gratis.
  • per e-post beställa uppgifter om en eller flera fastighetsägare mot avgift (kundservice@lantmateriverket.fi)Om du behöver över tio ägaruppgifter eller adressuppgifter för över tio ägare ska du fylla i en blankett där du motiverar uppgifternas användningsändamål.

Notera att vi inte överlåter uppgifter om fastigheters ägare om

  • du har för avsikt att använda uppgifterna för direktmarknadsföring eller opinions- eller marknadsundersökningar eller
  • du vill kontakta en fastighetsägare för att du skulle vilja köpa fastigheten.

Fastigheternas ägar- och adressuppgifter

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77234010742
Ägaruppgifter och adressuppgifter, identifieringsuppgifter (och areal), per registerenhet
3,15 3,90
77234011053
Delägarförteckning över samfällt område med ägare och adresser per delägare
3,15 3,90
77234011097
Innehavare av nyttjanderätt och adressuppgifter / registerenhet
3,15 3,90
77234011098
Utredning av innehavare av nyttjanderätt eller delägare € / timme
92,02 114,10

Minimidebiteringstiden är 15 minuter.