Terrängdata och anskaffning av dem

Lantmäteriverket samlar in terrängdata från hela Finlands område. I datamaterialen ingår bland annat ortnamn, vägar, byggnader, vattendrag, åkrar, terrängformationer och höjdförhållanden samt administrativa gränser.

Vägnätet och namnbeståndet uppdateras kontinuerligt, byggnaderna och de administrativa gränserna årligen och de övriga elementen med 5–10 års mellanrum.

Du kan skaffa datamaterial enligt teman och som produkter i vilka ingår alla terrängdata. Produktbeskrivningarna innehåller mer exakt information om olika terrängdataprodukter.

Användningen av terrängdata

Lantmäteriverkets terrängdata är avgiftsfria datamaterial. Du får fritt kopiera, distribuera och publicera våra data. Du får bearbeta och utnyttja våra data även kommersiellt samt använda dem som en del av en applikation eller tjänst.

Skaffa terrängdata

Du kan skaffa terrängdata på olika sätt beroende på hur du använder dem: genom att själv ladda ned dem på webben, genom att beställa dem hos oss eller via ett gränssnitt direkt till din applikation.

Ingen avgift tas ut för användningen av våra data. För beställningar tas ut hanterings- och expeditionsavgift och för användning via gränssnitt tas ut kostnaderna för underhåll.

Ladda ned från webben utan avgift

Filtjänsten för avgiftsfria data är en tjänst varifrån du själv kan ladda ned filer. Du kan välja vilka uppgifter du vill ha, i vilket format och koordinatsystem och från vilket område. Från tjänsten får du en webbadress som du kan använda för att ladda ned de datamaterial du valt. Denna tjänst är avgiftsfri.

Om du upprepade gånger behöver stora mängder laserskanningsdata eller flygbilder, kan du ladda ned dessa datamaterial via kataloggränssnittet.

Beställ datamaterial

Du måste beställa separat om

  • datamaterialet inte tillhandahålls via Filtjänsten för avgiftsfria data
  • du vill ha datamaterialet på en CD-skiva eller hårddisk
  • du behöver stora mängder data, exempelvis flygbilder från hela Finland.

För beställningen tas ut materialhanterings- och expeditionsavgifter.

Beställ datamaterial

Gränssnittstjänster

Det är möjligt att importera terrängdata direkt till ditt eget datasystem via gränssnittstjänsterna (på finska). För att kunna använda gränssnittstjänsterna behöver du en applikation som kan göra sökningar på Lantmäteriverkets server.

För att kunna använda gränssnittstjänsterna krävs ett avtal med Lantmäteriverket. Det är möjligt att testa tjänsterna innan du ingår avtalet. Underhållskostnader tas ut för användningen av gränssnittstjänster. Datamaterial som laddas ned via tjänsten är avgiftsfria.