Terrängdata och anskaffning av dem

Lantmäteriverket samlar in terrängdata från hela Finlands område.

I datamaterialen ingår bland annat ortnamn, vägar, byggnader, vattendrag, åkrar, terrängformationer och höjdförhållanden samt administrativa gränser.

Terrängdata är tillgängligt som olika slags produkter:

För uppdatering av informationen genomförs flygfotograferingar och laserskanningar. Läs mer om hur informationen upprätthålls.

Terrängdata är öppna data

Du kan få tillgång till terrängdata genom att ladda ned dem på webben, genom att beställa dem hos oss eller direkt via ett gränssnitt,

Terrängdata är avgiftsfria och ligger under Lantmäteriverkets licens för öppna datamaterial. För beställningar debiteras hanterings- och expeditionsavgift och för användning via gränssnitt kostnaderna förupprätthållande.

Hämta från gränssnittet

Det är möjligt att importera terrängdata direkt till ditt eget datasystem via gränssnittstjänsterna (på finska). För att kunna använda gränssnittstjänsterna behöver du en applikation som kan göra sökningar på Lantmäteriverkets server.

För att kunna använda gränssnittstjänsterna krävs ett avtal med Lantmäteriverket. Material som skaffas genom tjänsten är avgiftsfria. Underhållskostnader tas ut för användningen av gränssnittstjänster, men provanvändning är avgiftsfri. Dessutom är en del av gränssnittstjänsterna öppna och avgiftsfria.

Information om gränssnittstjänsterna (på finska)

Ladda ned från webben utan avgift

Filtjänsten för avgiftsfria data är en tjänst varifrån du själv kan ladda ned filer. Du kan välja vilka uppgifter du vill ha, i vilket format och koordinatsystem och från vilket område. Från tjänsten får du en webbadress som du kan använda för att ladda ned de datamaterial du valt. Denna tjänst är avgiftsfri.

Om du upprepade gånger behöver stora mängder laserskanningsdata eller flygbilder, kan du ladda ned dessa datamaterial via kataloggränssnittet.

Till Filtjänsten för avgiftsfria data

Beställ datamaterial

Du måste beställa separat om

  • datamaterialet inte tillhandahålls via Filtjänsten för avgiftsfria data
  • du vill ha datamaterialet på en CD-skiva eller hårddisk
  • du behöver stora mängder data, exempelvis flygbilder från hela Finland.

För beställningen tas ut materialhanterings- och expeditionsavgifter.

Beställ datamaterial