Handböcker och ersättningsuppgifter

På denna sida finns anvisningar och rekommendationer som berör inskrivningsuppgifter och fastighetsförrättningar.

Inskrivningshandbok

Inskrivningshandbok är en anvisning för inskrivningspersonalen.

Handbok för förrättningsförfarandet (HFF)

Handboken för förrättningsförfarandet (HFF) innehåller rekommendationer för hur man utför fastighetsförrättningar. Den är i första hand avsedd för förrättningsingenjörer som utför fastighetsförrättningar.

Värderings- och ersättningsuppgifter

Datalagret Värderings- och ersättningsuppgifter innehåller rekommendationer för ersättningar som behövs vid fastighetsförrättningar. Endast på finska (Arviointi- ja korvaustiedot).

Väg- och nyttjanderätter

Yksityistien tieyksiköinti (pdf, på finska)

Grunduppgifter för vägenhetsberäkning