Väg- och nyttjanderätter

En nyttjanderätt (servitut) kan stiftas till förmån för en fastighet på mark som ägs av någon annan. Sådana är exempelvis rätt till väg, brunn, båtplats, bilplats eller placering av elledningar. Den ena fastighetens rättighet är alltså den andra fastighetens belastning.

En bestående rättighet som tillhör en fastighet antecknas i fastighetsdatasystemet. Då påverkar eventuella ägarbyten inte väg- eller nyttjanderätten.

Läs mer om servitut och servitutsförrättningar

Läs mer om vägrätter och förrättningar för enskild väg

Läs mer om väghållning och underhåll av enskilda vägar